Yhteistyökumppanit

Vuonna 2016 olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentia ry:n, sekä Talentian sosiaalialan opiskelijat TaSO ryn kanssa. Vuonna 2016 olemme aloittaneet yhteistyötä myös Terveys- ja hyvinvointialan ammattiliitto Tehyn ja Julkisten ja hyvinvointialan ammattiliiton JHL:n kanssa.

Ammattiliitot ovat olleet mukana erilaisissa SOPU ry:n järjestämissä tapahtumissa, sekä sponsoroimassa opiskelijahaalareiden hankintaa. Lisäksi SOPUn hallitus ottaa osaa ammattiliittojen tarjoamiin koulutuksiin ja eri järjestöjen opiskelijaverkostoja.

Ammattijärjestöjen lisäksi Sopu tekee yhteistyötä myös muiden ainejärjestöjen kanssa, lähinnä erilaisten tapahtumien muodossa. Näkyvimmät yhteistyökumppanimme ovat Tampereen yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö SOS ry, Tampereen ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat Pirate ry, Tampereen restonomiopiskelijat Tare ry ja TAMKin kone- ja tuotantotekniikan sekä ajoneuvotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö Konekerho ry.

SOS ryn kanssa yhteistyössä SOPU ry on järjestänyt nyt jo kahden vuoden ajan koulutuksellisia seminaareja, joiden aiheina on ollut sateenkaariperheet, sekä vankilasta vapautuvien sopeutuminen yhteiskuntaan. Seminaareihin on kuulunut lisäksi yhteinen iltajuhla, jossa opiskelijoilla on ollut mahdollisuus verkostoitua mahdollisiin tuleviin työkavereihinsa. Näissä tapahtumissa yhteistyökumppanina mukana ovat olleet lisäksi Talentia ja TaSO ry.

Vuonna 2016 SOPU ry järjesti historiansa ensimmäiset sitsit yhdessä terveysalan ainejärjestön Piraten kanssa. Lisäksi Piraten kanssa järjestettiin heti syksyllä koulun alkuun yhteinen peli-iltama, jossa pelailtiin lauta- ja ulkopelejä sekä saunottiin.

Taren ja Konekerhon kanssa Sopu järjestää vuosittain Pi**urallin, eli rastiratamuotoisen opiskelijatapahtuman, jossa opiskelijat kiertelevät Tampereen keskustan alueen kuppiloita, suorittaen eri ainejärjestöjen ja kerhojen pitämiä rasteja. Osana Pi**urallia järjestetään myös joulun alla Pi**ujouluralli, jossa kolme bussillista lastataan kone-, restonomi- ja sosionomiopiskelijoilla, ja hurautetaan kohti laivaa ja Etelä-Helsingin satamaa.

Lisäksi SOPUlla on yhteiset toimistotilat Tampereen insinööriopiskelijat TIRO ryn ja Tampereen tradenomiopiskelijat TTO ryn kanssa Kuntokatu 3:n L-rakennuksessa.