Projektiopintojen näkemyksiä naistarilta

Suoritimme neljän sosionomiopiskelijan voimin osallisuuden projektiopintojen projektin Hervannassa Naistarilla, maahanmuuttajanaisten ja -lasten kohtaamispaikassa. Naistari toimii avoimien ovien periaatteella maanantaista torstaihin kello 09.00-15.00. Se on matalan kynnyksen paikka, jossa maahanmuuttajanaiset ja -lapset voivat oleskella, osallistua erilaisiin toimintoihin sekä saada työntekijöiltä apua esimerkiksi palveluohjauksen merkeissä. Meidän projektimme oli järjestää Naistarin asiakkaille kerhotoimintaa äideille ja pienille lapsille. Tällaista toimintaa oli toivottu, ja pyrimmekin kaikella toiminnallamme vastaamaan asiakkaiden toiveisiin.

Projektia toteuttaessamme teimme samaan aikaan havaintoja siitä, miten paitsi meidän toimintamme, niin myös muu arki Naistarilla pyörii. Toiset päivät olivat aktiivisia ja vetivät paljon porukkaa tiloihin, kun taas toisina päivinä oli hiljaista. Meidän järjestämämme toiminta oli toivottua, mutta siitä huolimatta osallistujamäärä jäi vähäiseksi. Sen johdosta tajusimmekin pian, että vastaavanlaisen toiminnan järjestäminen Naistarilla tulisi olla pidempikestoisempaa ja säännöllisempää. Tarve vastaavalle ja muunkinlaiselle monipuoliselle toiminnalle Naistarilta löytyy, mutta toteuttajat uupuvat. Työntekijöiden resurssit eivät riitä kaikkeen.

Jäimmekin miettimään, pystyisivätkö Tamkin sosionomiopiskelijat vastaamaan tähän tarpeeseen. Uskomme, että yhteistyö Naistarin kanssa voisi olla tuottoisaa sekä opiskelijoille, opinahjolle että Naistarille. Ehkä tässä olisi hyvä sauma kerätä vapaavalintaisia opintopisteitä.


– Kaisa Palomaa, Tiiu Peltonen, Maria Grönroos ja Kati Virta 16SO

Jaa Somessa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin