Nuorten ystävät

kuvituskuva-sopu-ry

Nuorten Ystävät on valtakunnallinen järjestökonserni, jonka tavoitteena on tuottaa hyvää yhteisöille ja koko yhteiskunnalle. Toimipisteitä on yli 40 ympäri Suomea. Nuorten Ystävät toimivat heikommassa asemassa olevien sekä apua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Toiminnan avulla edistetään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, esimerkiksi erilaisten ryhmätoimintojen avulla.

Tampereen alueella Nuorten Ystävät tarjoaa kuntoutuspalveluja ja avohuollon tukitoimenpiteitä elämänhallintaansa tukea tarvitseville nuorille, nuorille aikuisille ja perheille. Toiminta on asiakaslähtöistä, moniammatillista, välittävää ja työtä tehdään yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Palveluita ovat jälkihuolto, tukiasuminen, tuettu asuminen, asumisvalmennus, ammatillinen tukihenkilötoiminta, teinivanhemmuuden tuki, perhetyö ja sosiaalityön asiantuntijapalvelut.

”Nuorten Ystävien toiminta on monimuotoista ja se räätälöidään jokaiselle asiakkaalle ohjaajan ja asiakkaan välisessä yhteistyössä.” – Asiakas

Olemme päässeet tutustumaan Nuorten Ystävien toimintaan ja erityisesti Tampereen tuettuun asumiseen ja tukiasumiseen sosionomikoulutukseen sisältyvien osallisuuden projektiopintojen myötä. Projektin aikana järjestimme ryhmätoimintaa Nuorten Ystävien asiakkaille moniammatillisessa yhteistyössä sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Tätä blogikirjoitusta varten haastattelimme Tampereen toimipisteiden ohjaajia sekä asiakkaana olevia nuoria, sillä halusimme saada konkreettisia esimerkkejä siitä, millaista toiminta on.

Tuettu asuminen on 18-29-vuotiaille nuorille kotiin tehtävää arjen hallintaan liittyvää työtä, jonka tavoitteet ja sisältö mietitään yhdessä nuoren kanssa. Käytännössä työ on asiakkaan tukemista ja ohjaamista esimerkiksi erilaisten hakemusten täyttämisessä, raha-asioissa, kodin siistinä pitämisessä ja ruoanlaitossa. Tekeminen voi olla mitä tahansa nuorten tarpeista nousevaa, vaikka vain tavallista arjessa yhdessä tekemistä. Tuen avulla nuori voi elää tavallista arkea, käydä koulussa ja kulkea töissä. Nuoret asuvat omissa asunnoissaan, jotka sijaitsevat ympäri Tamperetta.

”Ohjaajat auttavat oikeastaan kaikissa asioissa, esimerkiksi laskuissa ja Kela-papereissa.” – Asiakas

”Käyn hoitamassa asioita, mitä en normaalisti jaksa/pysty. Tehdään myös hauskoja juttuja esmes leivotaan ja käydään kuntosalilla.” – Asiakas

”Oma tukihenkilöni ainaki antaa tukea ja tsemppiä projekteihini ja auttaa minua pääsemään uudella paikkakunnalla alkuun. Jutellaan, käydään eri mestoissa ja syömässä.” – Asiakas

Tukiasumisessa nuorta tuetaan samoilla osa-alueilla kuin tuetussa asumisessa, mutta ohjaajien tuki on tiiviimpää. Nuorista ja ohjaajista muodostuu yhteisö, jonka kesken järjestetään yhteistä toimintaa. Ohjaajien toimisto sijaitsee samassa rakennuksessa Nuorten Ystävien tukiasuntojen kanssa ja ohjaajat ovat paikalla arkisin ja lauantaisin. Ohjaajien tuki on lähellä ja nuoret voivat tarvittaessa käydä juttelemassa tai pyytämässä apua tarvitsemiinsa asioihin.

Haastattelemamme työntekijät olivat sosionomeja ja sairaanhoitajia, joiden työnkuvat olivat koulutuksesta riippumatta vastaavia keskenään. Työhön kuuluu yksilötyön lisäksi muun muassa yhteisöllisen toiminnan järjestämistä, kirjallista työtä, nuoren tukena olemista esimerkiksi palavereissa ja lääkärissä sekä yhteistyötä vanhempien, eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Työ vaatii ohjaajalta palvelujärjestelmän tuntemista, vuorovaikutustaitoja, luovuutta ja ideointikykyä sekä avoimuutta ja kiinnostusta nuoren kiinnostuksen kohteisiin.

”On äärimmäisen tärkeää kuunnella ja olla läsnä.” – Ohjaaja

”Työnkuvaan kuuluu myös nuoren psyykkisen toimintakyvyn jatkuva havainnoiminen ja siihen reagoiminen tarvittaessa.” – Ohjaaja

Konkreettisesti työ on toiminnallista ja liikkuvaa sekä joidenkin nuorten kanssa keskustelupainotteisempaa. Päivät rakentuvat pitkälti asiakkaiden kanssa sovituista tapaamisista. Työntekijältä vaaditaan myös joustavuutta, sillä suunnitelmat nuoren kanssa voivat vaihtua nopeastikin ja koskaan ei tiedä, mikä asiakkaan sen hetkinen tilanne on.

Ohjaajien mielestä työssä on parasta vastuu ja vapaus. Työ on vaihtelevaa ja siihen voi vaikuttaa paljon itse. Työssä pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja tukemaan nuoren itsenäistä elämää. Työkaverit ja työnantaja koetaan huippuina, tiimityö toimii.

”Ihan helmiä on ne hetket, kun joku omista nuorista oivaltaa tai saavuttaa jotakin itselleen merkityksellistä.”  – Ohjaaja

”Parasta työssäni ovat nuoret! Viikot ovat vaihtelevia ja tässä työssä saa oikeasti tehdä asiakaslähtöistä työtä.” – Ohjaaja

Mielestämme Nuorten Ystävät tekee tärkeää ja vaikuttavaa työtä nuorten ja nuorten aikuisten hyväksi. Nuorten Ystävät toimijana ei ollut meille aiemmin tuttu ja tämän vuoksi haluamme tehdä heidän toimintaansa näkyvämmäksi, etenkin sosionomikoulutuksessa opiskeleville. Mielestämme tämä järjestökonserni ja esimerkiksi Tampereen tuettu asuminen sekä tukiasuminen voisivat olla antoisia harjoittelupaikkoja.

* Lähteenä käytetty Nuorten Ystävien nettisivuja www.nuortenystavat.fi sekä ohjaajien ja asiakkaiden haastetteluja.

* Kirjoittajat ovat kolmannen vuoden sosionomiopiskelijat Minerva Lappalainen, Neea Nurmi ja Sanna Nurmi

Jaa Somessa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin