Moduliesittelyt

Toisen vuoden opiskelijoilla on kohta edessään modulivalinnat! Halusimme helpottaa teitä ja tulevia toisen vuoden opiskelijoita näissä valinnoissa pyytämällä muutamaa kolmannen vuoden opiskelijaa avaamaan heidän suorittamia moduleita.

 

Varhaiskasvatus ja päivähoito

Kirjoittanut Outi Ferreira

Moduli on ajatuksia herättävä ja se pohjustaa tulevaa harjoittelua. Teemoina oli mm. leikin merkitys, lapsen kehitys ja oppiminen sekä lapsen kohtaaminen. Kurssi jaettiin kahteen eri opettajien pitämään osaan ja molemmat opettajat kävivät läpi tärkeäksi katsomiaan asioita meidän sosionomien näkökulman kehittämiseksi tulevina varhaiskasvattajina. Paljon oppimisesta on itsestä kiinni ja niin myös tässä modulissa. Omien ajatuksien ja kysymysten pohdinta on tärkeää ja niitä on hyvä myös esittää tunnilla, jolloin niitä voidaan pohtia yhdessä ja kaikki saavat lisää näkökulmia toimintaansa. Kurssi on hyvä käydä tentteineen ennen kevään harjoittelua, sillä harjoitteluaika on raskasta. Kurssi tuottaa myös hyvää teoreettista pohjaa tulevalle tekemiselle. Miksi alle 3 -vuotiailla leikki tarvitsee vielä tukea? Tai esimerkiksi mitä lastentarhanopettajan tulee työssään huomioida.

 

Lastensuojelu ja perhetyö

Kirjoittanut Lotta Lauri

Lastensuojelun ja perhetyön moduli oli vaativa, mutta sitäkin palkitsevampi. Modulissa käsiteltiin lastensuojelun kenttää aina ehkäisevästä perhetyöstä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuoltoon. Modulin luentopäivät koostuivat opettajien luentojen lisäksi työelämävierailijoiden puheenvuoroista ja erilaisista yhteisistä keskustelufoorumeista. Lisäksi moduliin liittyi paljon itseopiskelua ja välitehtäviä. Lopputenttiä modulista ei ollut, vaan jokaisen tuli koota modulin teemoista osaamissalkku, joka palautettiin kurssin lopuksi. Jokaisen tuli myös valita jokin lastensuojelun erityiskysymys, johon tutustui itsenäisesti. Tähän liittyi itsenäinen vierailukäynti jossakin erityiskysymystä koskevassa paikassa. Erityiskysymykset käsiteltiin omalla ajalla pienryhmissä ja ryhmän keskustelu liitettiin omaan salkkuun oman erityiskysymyksen pohdinnan perään. Moduli antoi kattavan kuvan perhetyön ja lastensuojelun kentästä ja siihen kuuluvista vaiheista ja palveluista. Lisäksi se antoi mahdollisuuden syventyä itseä kiinnostaviin aiheisiin ja ilmiöihin sekä mahdollisuuden imeä tietoa lastensuojelun ammattilaisilta ja heidän kokemuksistaan.

 

Nuoriso- ja aikuissosiaalityö

Kirjoittanut Assi Kallio

Moduli koostui lähiopetuskerroista, kirjatentistä ja erilaisista pienemmistä tehtävistä sekä laajemmista tehtäväkokonaisuuksista. Näitä tehtäviä tehtiin osittain yksin ja osittain parina tai ryhmässä. Tehtävät avasivat ainakin itselleni paljon paremmin nuoriso- ja aikuissosiaalityön rakenteita. Suuri osa moduliin käytetystä ajasta koostui laajemmasta ryhmätoteutuksesta, joissa opiskelijoilla oli valittavanaan kaksi erilaista toteutusta: Visitor-hanke tai kirjallisuusopintopiiri. Erilaisten toteutuksien vuoksi näiden kahden ryhmän välillä oli toteutuksissa ja ajankäytössä toki paljon eroavaisuuksia. Nuoriso- ja aikuissosiaalityön moduli oli mielestäni mielenkiintoinen pläjäys, vaikkakin laajan kokonaisuuden takia asioihin ei päästä paneutumaan välttämättä kovinkaan syvälle. Modulista päällimmäisenä mieleen jäi Visitor-toiminta, joka muodosti itselleni laajemman kuvan rikoksen uhrien sekä syytettyjen ja todistajien oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä oikeusprosessista ylipäätään. Suosittelen modulia niille, jotka haluavat tarkemman käsityksen ja tietoa erityisesti aikuissosiaalityön kentästä, sillä tähän alueeseen keskityttiin ainakin meidän moduli-opinnoissamme.

 

Vammaistyö

Kirjoittanut Roope Tormulainen

Vammaistyön modulissa tutustuttiin vammaistyöhön perusteellisesti. Kurssilla käsiteltiin vammaistyöhön liittyviä lakeja ja asioita pohdittiin eettisestä näkökulmasta. Modulissa järjestettiin myös tutustumisretkiä erilaisiin vammaistyötä harjoittaviin työpaikkoihin (itse kävin mm. Resonaarissa). Moduli huipentui kehitysvammaisille nuorille suunnatun kurssin järjestämiseen, jossa keskusteltiin nuoruuteen liittyvistä asioista. Modulista jäi paljon käteen ja päähän. Moduli antoi hyvät valmiudet lähteä pohtimaan vammaistyöhön liittyviä asioita vielä lisää. Suosittelen ehdottomasti kaikille asiasta kiinnostuneille!

 

International Studies and Multicultural Social Work

Kirjoittanut Jenni Yli-Perttula

Keväällä 2017 yksi suurimmista haaveistani toteutui ja suuntasin nokkani kohti Alankomaita, kaupunkia nimeltään Nijmegen. Siellä vietin lukukauden vaihtarina opiskellen kansainvälistä sosiaalityötä. Heti ensimmäisenä haluan sanoa jokaiselle ulkomailla opiskelua harkitsevalle; menkää, kokekaa ja kasvakaa! Näitä ette nimittäin voi välttää reissullanne. Reissun aikana olen saanut vastauksia, olen tutkinut, pohtinut, keskustellut ja kysynyt. Alankomaiden lisäksi olen tutustunut lukemattomiin toisiin kulttuureihin, oppinut toisten kotimaista ja historiasta. Olen aina ollut tiedonjanoinen ja halunnut ymmärtää. Nyt olen saanut hurjasti enemmän mahdollisuuksia siihen ja on pelottavaa huomata, kuinka vähän tiedän maailmasta ja kuinka paljon haluan ymmärtää enemmän. Tekemäni opinto-ohjelma on uusi ja valitettavasti sen huomasi käytännön järjestelyissä ja opintojen sisällössä. Hyvää siinä oli kuitenkin hurjasti, enkä usko, että olisin voinut saada näin vahvaa monikulttuurisen sosiaalityön oppia Suomessa. Toisten vaihtareiden kanssa jaetut ajatukset ja keskustelut antoivat valtavasti uusia näkökulmia. Uskon nyt olevani valmiimpi työskentelemään alallamme, joka on aina ja kaikkialla monikulttuurinen. Lukukauteni vaihtarina teki minusta vahvemman ja herkemmän ihmisen sekä avarakatseisemman ja ymmärtävämmän ammattilaisen. Modulini piti siis sisällään aikas paljon. Kaikkea oppimaani on mahdotonta kirjoittaa sanoiksi, mutta sen tiedän, että suurimman oppini sain toisilta opiskelijoilta. Lähes viralliseksi muodostunut Erasmus-tiivistys kuuluukin ”It’s about the people” ja niin se todellakin on.

 

 

Kaikista moduleista emme saaneet valitettavasti kirjoittajaa, mutta toivottavasti näistä on teille apua. Muistakaa siis vinkata kaverillekkin!

Mukavaa syksyä teille kaikilla ihanuuksille!

-Aija, kopo <3

Jaa Somessa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin