Liittyminen

Tampereen sosionomiopiskelijat – SOPU ry:n  varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kaikki Tampereen ammattikorkeakoulussa sosionomin tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleva henkilö tai sitovasti opiskelupaikan vastaanottanut henkilö. Jäseneksi voi liittyä täyttämällä jäsentietolomakkeen sekä maksamalla jäsenmaksun. Jäsentietolomakkeen saat hallituksen jäseniltä sopun päivystyksissä tai tulostamalla: Jäsentietolomake , jäsenmaksun voit suorittaa lomakkeen palauttamisen yhteydessä. Jäsentietolomakkeen täyttämisen ja maksun suorittamisen jälkeen on oikeutettu kaikkiin jäsenetuihin sekä asettumaan ehdolle Sopun hallitukseen ja äänestämään yhdistyksen kokouksissa.

Tampereen sosionomiopiskelijat – SOPU ry:n kannatusjäseneksi voi liittyä sosionomikoulutusta avoimen kautta opiskelevat polkuopiskelijat tai muita aloja Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskelevat henkilöt. Kannatusjäseneksi voi liittyä täyttämällä jäsentietolomakkeen sekä maksamalla jäsenmaksun. Jäsentietolomakkeen saat hallituksen jäseniltä sopun päivystyksissä tai tulostamalla: Jäsentietolomake , jäsenmaksun voit suorittaa lomakkeen palauttamisen yhteydessä. Kannatusjäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä myös muu luonnollinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, joka tukee yhdistyksen toimintaa taloudellisesti. Kannatusjäsenet ovat oikeutettuja kaikkiin jäsenetuihin.

 Jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2019:

    • Yksi lukuvuosi 5€
    • Koko opiskeluaika 10€
  • Kannatusjäseneksi liittyvän yhdistyksen maksun suuruuden päättää hallituksen kokous.