Sosiaalialan kentällä tapahtuu – kolme pointtia

Neljännen vuosikurssin opiskelija Eetu proakatemialta on kirjoittanut omia näkemyksiään sosiaalialan kentällä meneillään olevista muutoksista. Tässä siis kaikille tärkeitä juttuja pohdittavaksi, painavaa, ja varmasti ajankohtaista asiaa!


Sosiaalialan kentällä tapahtuu – kolme pointtia

Näin valmistuvan sosionomiopiskelijan näkökulmasta sosiaalialan kentällä ja siihen liittyen omassa lähiympäristössä tapahtuu kiinnostavia asioita. Omiin silmiini on osunut kolme asiaa, jotka viestivät siitä, että sosiaaliala on kehittyvä ja kiinnostava toimintaympäristö.

Ensimmäinen asia on sosiaalihuollon ammattihenkilölaki joka on astunut voimaan 1.3.2016. Sen myötä sosiaalityöntekijästä, sosionomista ja geronomista tuli laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja, ja heidät merkitään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin laillistettuna ammattihenkilönä. (Talentia) Uuden lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia. (Valvira)

Ammattihenkilöille laki on merkityksellinen sillä se nostaa alan statusta. Sosiaalihuollon alalla on pitkään keskusteltu siitä, että päästäisiin samalle viivalle terveydenhuollon kanssa, ja keskustelun keskiössä ovat olleet ammattioikeudet ja rekisteröinti. On ammattihenkilöiden etu, että sosiaalihuollon kentällä on ammattitaitoisia, päteviä, henkilöitä tekemässä korkeatasoista työtä. (Valvira)

Toinen asia liittyy työmarkkinajärjestöihin, työnantajakenttään. Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan Liitto perustivatHyvinvointialan liiton 3.6.2016. Uusi liitto aloittaa toimintansa virallisesti vuoden 2017 alusta. Liitto on sosiaali- ja terveyspalvelualalla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen muodostama yhteenliittymä elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa. Tällä hetkellä liiton muodostavat Sosiaalialan Työnantajien ja Terveyspalvelualan Liiton 24 jäsenyhteisöä ja se on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

Uusi liitto valmistautuu parempaan edunvalvontaan integroituvalla sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Yhdistämisellä pyritään vahvistamaan vaikutusvaltaa. Liiton mukaan tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää yhtä ja yhtenäistä ääntä. Liiton tehtävänä on edistää jäsenten toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa sekä valvoa jäsenten etuja elinkeino- ja työnantaja-asioissa.

Hyvinvointialan liiton tavoitteena on luoda suomalaiselle yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluille entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö. Liitto kertoo, että ala tarjoaa kilpailukykyisen ja houkuttelevan vaihtoehdon julkisille sosiaali- ja terveyspalveluille. Liiton tavoitteena on mm. edistää valinnanvapauden ja kilpailuneutraliteetin toteutumista sote-uudistuksen aikana ja sen jälkeen sekä nostaa toimialan imagoa. (Sosiaaliala.fi)

Kolmas asia on omaan koulutukseeni liittyvä. Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian yrittäjyys ja tiimijohtamiseen valmentavalla opetuslinjalla sosionomiksi. Opetuksessa painottuu aivan uudella tavalla suhteessa normaaliin sosionomin koulutukseen johtamisen, talouden ja liiketoiminnan teemat. Tämä on tärkeä kehityssuunta koulutuksessa, sillä yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Tästä kertoo myös edellä kuvattu sote-alan työnantajien järjestäytyminen suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Muutosta kuvaa yksityisen sektorin tulevaisuudesta se, että hallitus haluaa turvata aidon valinnanvapauden ja monituottajamallin maakunta- ja sote-uudistuksessa. Tulevaan maakuntalakiin ja sote -järjestämislakiin merkitään säännökset siitä, että julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rinnalla on käytettävissä riittävässä määrin yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluja. Yksityiset ja järjestötaustaiset tuottajat tulevat lisäämään tuotannon monipuolisuutta. Ne kirittävät julkista tuotantoa parempaan laatuun ja kustannustehokkuuteen sekä uusiin innovatiivisiin palvelutapoihin. (alueuudistus.fi)

Muuttuva sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttä tulee tarvitsemaan uudenlaista ja monipuolista sosiaalialan osaamista ja näkemystä. Koulutusjärjestelmän tulee reagoida myös tähän muutokseen, jotta työmarkkinoille on saatavilla kaivatunlaista työvoimaa. Proakatemian opetussisältöjä ja pedagogiikkaa läheltä seuranneena ja kokeneena voin todeta, että se tarjoaa juuri niitä osaamissisältöjä joita tulisi juuri nyt kehittää ja tuottaa sosiaalialalle. Vahvaa sisäistä yrittäjyyttä, liiketoimintaosaamista ja esimiestaitoja kaivataan yksityisissä sosiaalialan substanssiosaamisen rinnalle sosiaali- ja terveysalan yrityksissä. TAMK ja Proakatemian hyvinvointialan koulutus voi olla edelläkävijä tässä koulutuskehityksessä!

-Eetu Välkkynen

Terveisiä proakatemialta

Koska meillä TAMKissa sosiaalialaa voi opiskella muullakin tavoilla kuin luennolla istumalla, on SOPUlla ilo jakaa tästä esimerkkinä kolmannen vuoden sosionomiopiskelija Taijan kirjoittama teksti.

Terveisiä Proakatemialta!

Kahdeksan kappaletta innokkaita ja innovatiivista sossuja lähtivät syksyllä kohti uusia haasteita, kun jatkoimme opintojamme Proakatemialla.  Haluan avata vähän sitä, että missä me oikein ollaan ja mitä me tehdään, vai tehdäänkö  mitään. Voisin kertoa kaikesta kokemastamme ja oppimastamme vaikka kuinka paljon, mutta koitan pitää tämän nyt lyhyenä ja ytimekkäänä.

Tiimissämme on sosionomiopiskelijoiden lisäksi myös 10 fysioterapeuttiopiskelijaa.  Heti syksyllä päätimmee liittyä osuuskunta Motiveen, jonka olivat perustaneet Prokatemian historian toinen hyvi-tiimi vuosi sitten. Tästähän voimme päätellä, että me olemme siis jo kolmas hyvi-tiimi. Motivea tukevat kaksi valmentajaa, jotka ovat vahvoja ammattilaisia fysioterapeuttien sekä sosionomien puolelta. Hyvinvointialan opiskelijat ovat Proakatemialla vielä melko uusi juttu. Haasteena meillä olikin tuoda osaamistamme näkyväksi ja saada muut huomaamaan, kuinka huipputiimi me olemme. Uusille tavoille opimme nopeasti ja homma alkoi sujua.

Tavalliseen kouluviikkomme kuuluu kaksi pajaa. Pajat kestävät 4 tuntia ja niissä käsitellään meille ajankohtaisia ja tärkeitä asioita. Syksyn paja-aiheita ovat olleet mm. persoonallisuus, työhyvinvointi, alv-kannat, CV, itsemääräämisoikeus, esiintyminen sekä sosiaali- ja terveysalas lainsäädäntö yrittäjän näkökulmasta. Paja-aiheet nousevat meistä itsestämme.  Mitä haluamme oppia ja kuka sitä voisi meille opettaa? Aiheita tuntuu riittävän hyvin ja olemme kaikki olleet motivoituneita osallistumaan keskusteluun pajoissa. Usein pajassa on ulkopuolinen puhuja. Pajoissa tärkeää on myös osallistava meininki. Osallistumme kaikki aktiivisesti keskusteluun ja pohdimme yhdessä käsiteltävää asiaa.

Pajoihin viikosta kuluu siis 8 tuntia. Pajojen lisäksi keräämme kirjapisteitä kirjoittamalla esimerkiksi blogikirjoituksia tai soluesseitä, jotka muistuttavat peruspuolelta tuttuja raportteja. Kirjapisteitä kirjoittaessamme keskitymme niihin asioihin jotka meitä kiinnostavat ja joihin haluamme syventyä. Pajoja luukunottamatta lähes kaiken muun ajan aikataulutamme itse. Aikataulutus onkin ollut haastavaa monelle meistä, kun koulupäivät tuntuivat venyvän iltamyöhään. Olemme mukana monenlaisissa projekteissa, jotka tietysti vaativat paljon aikaa niin suunnittelulle kuin toteutuksellekin. Tiiminä opimme, kuinka tärkeää työhyvinvointi ja aikataulutus ovat.

Henkilökohtaisesti koen, että upeinta Proakatemialla on ollut turvallinen ja innovatiivinen ilmapiiri jossa olemme voineet suunnitella ja toteuttaa ideoitamme. Olemme oppineet valtavan paljon itsestämme, tiimityöskentelystä sekä sosiaalialasta kaikessa komeudessaan. Ammatillisesti olemme harpanneet suuria askelia eteenpäin. Parasta on tieysti myös projektit! Meillä on jokaisella vähän omat kiinnostuksenkohteet ja päämäärät, jotka näkyvät myös projekteissa. Meitä sosiaalialan porukkaa on tänä syksynä työllistäneet esimerkiksi Pilke Stay Up Late 2017, joka on esteetön kosertti Pakkahuoneella. Tähän mennessä olemme toteuttaneet yhden eläkeläisille suunnatun esteettömän elämysmatkan, sekä myyneet Lahjaksi aikaa- projektin tiimoilta aikaa lahjaksi  Keinupuiston asukkaille.  Osa meistä on mukana Löydä sun juttu- hankkeessa, jossa tuomme opiskelijan näkökulmaa Ahlmanin opettajien valmentajavalmennukseen. Motive tarjoaa myös kaikenlaista muuta, kuten liikunnanohjauksia, tyky/tyhy-päiviä sekä lastenhoitoa. Myös näissä olemme olleet mukana.

Omien projektiemme lisäksi osallistumme Proakatemian yhteisiin tapahtumiin, joita ovat esimerkiksi Kick off ja Myyntipäivät. Kick off oli syksyn aikana toteutettu suuri tapahtuma, jolloin yrittäjät tulivat tutustumaan Proakatemiaan. Pinkkutiimit, eli ensimmäistä vuottaan Akatemialla viettävät tiimit saivat 100 challenge-haasteen. Haasteen täyttämiseksi kutsui  kukin tiimi 100 yritystä Kick Offiin. Sadasta kutsutusta 25 yritystä piti saada paikan päälle. Vuoden 2016 Kick off oli mukava ja onnistunut tapahtuma!

Kolmipäiväiset myyntipäivät puolestaan oli tiiminäyttömme. Tänä vuonna myyntipäivien tehtävänanto jakautui kolmeen osaan. Tehtävänä oli sopia myyntitapaamisia omalle yrityksellemme, myydä Getaway pakopelin lahjakortteja sekä laatia eTaskulle digitaalisen markkinoinnin kampanja, joka sisältää blogitekstin ja 2-8 kuvaa/videota.  Tämän kampanjan tarkoituksena on saada eTaskulle lisää käyttäjiä.  Motive suoriutui upeasti voittammalla Getaway lahjakorttien myynnin huimalla 12 000 euron myynnillä. Etaskun tulokset selviävät keväällä 2017. Myyntitapaamisten sopimisissa sijoituimme kolmansiksi.

Olemme myös jakaneet Motiven pikkutiimeihin niin, että monilla meistä on omia vastuualueita kuten osuuskuntamme markkinointi ja viestintä, talous tai vaikkapa hr-asiat. Motiven sisällä siis sattuu ja tapahtuu aivan joka päivä! Syksy on ollut uskomattoman antoisa, emmekä todella tienneet mihin ryhdyimme. Vastuu ja vapaus opinnoissa ovat saaneet uuden merkityksen. Opimme ihan oikeassa osuuskunnassa työelämän projektien kautta. Osuuskunnassamme liikkuu myös raha, joka tuo hommaan lisää vastuuta. Voimme itse vaikuttaa siihen, mihin asioihin keskitiymme ja mitä haluamme oppia. Opintopisteiden kertymistä oikeisiin aihealueisiin seurataan, mutta olemme itse vastuussa omasta oppimisestamme.

 

Mielestäni Proakatemiaa ei markkinoitu tarpeeksi näkyvästi. Itse ainakin välttelin kaikkea mikä ei ollut pakollista, enkä siksi kuullut yhtäkään Proakatemialaisten esittelyä, vaikka tiedän että Motive on sellaisia järjestänyt viime keväänä pääkampuksella. Sana yrittäjyys säikäytti enkä ajatellut olevani kiinnostunut koko jutusta. Yrittäjyyden lisäksi opiskelemme valtavan paljon muutakin! Koko Motiven puolesta haluan suositella Proakatemiaa opiskelumuotona josta kerromme mielellämme lisää! Proakatemialla vallitsee hyvä ilmapiiri. Uskallamme ideoida ja kokeilla asioita, ilman pelkoa epäonnistumisesta. Saamme mahtavaa tukea valmentajiltamme. Mikäli just sua kiinnostaa niin tule ihmeessä poikkeamaan vaikka kahville. ”

Tekstin on kirjoittanut kolmannen vuoden sosionomiopiskelija

Taija L. 

 

Jos tiimiyrittämisopinnot kiinnostavat, käy tsekkaamassa myös Proakatemian nettisivut!

 

http://proakatemia.fi/