Sosiaalialan kentällä tapahtuu – kolme pointtia

Neljännen vuosikurssin opiskelija Eetu proakatemialta on kirjoittanut omia näkemyksiään sosiaalialan kentällä meneillään olevista muutoksista. Tässä siis kaikille tärkeitä juttuja pohdittavaksi, painavaa, ja varmasti ajankohtaista asiaa!


Sosiaalialan kentällä tapahtuu – kolme pointtia

Näin valmistuvan sosionomiopiskelijan näkökulmasta sosiaalialan kentällä ja siihen liittyen omassa lähiympäristössä tapahtuu kiinnostavia asioita. Omiin silmiini on osunut kolme asiaa, jotka viestivät siitä, että sosiaaliala on kehittyvä ja kiinnostava toimintaympäristö.

Ensimmäinen asia on sosiaalihuollon ammattihenkilölaki joka on astunut voimaan 1.3.2016. Sen myötä sosiaalityöntekijästä, sosionomista ja geronomista tuli laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja, ja heidät merkitään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin laillistettuna ammattihenkilönä. (Talentia) Uuden lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia. (Valvira)

Ammattihenkilöille laki on merkityksellinen sillä se nostaa alan statusta. Sosiaalihuollon alalla on pitkään keskusteltu siitä, että päästäisiin samalle viivalle terveydenhuollon kanssa, ja keskustelun keskiössä ovat olleet ammattioikeudet ja rekisteröinti. On ammattihenkilöiden etu, että sosiaalihuollon kentällä on ammattitaitoisia, päteviä, henkilöitä tekemässä korkeatasoista työtä. (Valvira)

Toinen asia liittyy työmarkkinajärjestöihin, työnantajakenttään. Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan Liitto perustivatHyvinvointialan liiton 3.6.2016. Uusi liitto aloittaa toimintansa virallisesti vuoden 2017 alusta. Liitto on sosiaali- ja terveyspalvelualalla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen muodostama yhteenliittymä elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa. Tällä hetkellä liiton muodostavat Sosiaalialan Työnantajien ja Terveyspalvelualan Liiton 24 jäsenyhteisöä ja se on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

Uusi liitto valmistautuu parempaan edunvalvontaan integroituvalla sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Yhdistämisellä pyritään vahvistamaan vaikutusvaltaa. Liiton mukaan tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää yhtä ja yhtenäistä ääntä. Liiton tehtävänä on edistää jäsenten toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa sekä valvoa jäsenten etuja elinkeino- ja työnantaja-asioissa.

Hyvinvointialan liiton tavoitteena on luoda suomalaiselle yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluille entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö. Liitto kertoo, että ala tarjoaa kilpailukykyisen ja houkuttelevan vaihtoehdon julkisille sosiaali- ja terveyspalveluille. Liiton tavoitteena on mm. edistää valinnanvapauden ja kilpailuneutraliteetin toteutumista sote-uudistuksen aikana ja sen jälkeen sekä nostaa toimialan imagoa. (Sosiaaliala.fi)

Kolmas asia on omaan koulutukseeni liittyvä. Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian yrittäjyys ja tiimijohtamiseen valmentavalla opetuslinjalla sosionomiksi. Opetuksessa painottuu aivan uudella tavalla suhteessa normaaliin sosionomin koulutukseen johtamisen, talouden ja liiketoiminnan teemat. Tämä on tärkeä kehityssuunta koulutuksessa, sillä yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Tästä kertoo myös edellä kuvattu sote-alan työnantajien järjestäytyminen suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Muutosta kuvaa yksityisen sektorin tulevaisuudesta se, että hallitus haluaa turvata aidon valinnanvapauden ja monituottajamallin maakunta- ja sote-uudistuksessa. Tulevaan maakuntalakiin ja sote -järjestämislakiin merkitään säännökset siitä, että julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rinnalla on käytettävissä riittävässä määrin yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluja. Yksityiset ja järjestötaustaiset tuottajat tulevat lisäämään tuotannon monipuolisuutta. Ne kirittävät julkista tuotantoa parempaan laatuun ja kustannustehokkuuteen sekä uusiin innovatiivisiin palvelutapoihin. (alueuudistus.fi)

Muuttuva sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttä tulee tarvitsemaan uudenlaista ja monipuolista sosiaalialan osaamista ja näkemystä. Koulutusjärjestelmän tulee reagoida myös tähän muutokseen, jotta työmarkkinoille on saatavilla kaivatunlaista työvoimaa. Proakatemian opetussisältöjä ja pedagogiikkaa läheltä seuranneena ja kokeneena voin todeta, että se tarjoaa juuri niitä osaamissisältöjä joita tulisi juuri nyt kehittää ja tuottaa sosiaalialalle. Vahvaa sisäistä yrittäjyyttä, liiketoimintaosaamista ja esimiestaitoja kaivataan yksityisissä sosiaalialan substanssiosaamisen rinnalle sosiaali- ja terveysalan yrityksissä. TAMK ja Proakatemian hyvinvointialan koulutus voi olla edelläkävijä tässä koulutuskehityksessä!

-Eetu Välkkynen

Terveisiä proakatemialta

Koska meillä TAMKissa sosiaalialaa voi opiskella muullakin tavoilla kuin luennolla istumalla, on SOPUlla ilo jakaa tästä esimerkkinä kolmannen vuoden sosionomiopiskelija Taijan kirjoittama teksti.

Terveisiä Proakatemialta!

Kahdeksan kappaletta innokkaita ja innovatiivista sossuja lähtivät syksyllä kohti uusia haasteita, kun jatkoimme opintojamme Proakatemialla.  Haluan avata vähän sitä, että missä me oikein ollaan ja mitä me tehdään, vai tehdäänkö  mitään. Voisin kertoa kaikesta kokemastamme ja oppimastamme vaikka kuinka paljon, mutta koitan pitää tämän nyt lyhyenä ja ytimekkäänä.

Tiimissämme on sosionomiopiskelijoiden lisäksi myös 10 fysioterapeuttiopiskelijaa.  Heti syksyllä päätimmee liittyä osuuskunta Motiveen, jonka olivat perustaneet Prokatemian historian toinen hyvi-tiimi vuosi sitten. Tästähän voimme päätellä, että me olemme siis jo kolmas hyvi-tiimi. Motivea tukevat kaksi valmentajaa, jotka ovat vahvoja ammattilaisia fysioterapeuttien sekä sosionomien puolelta. Hyvinvointialan opiskelijat ovat Proakatemialla vielä melko uusi juttu. Haasteena meillä olikin tuoda osaamistamme näkyväksi ja saada muut huomaamaan, kuinka huipputiimi me olemme. Uusille tavoille opimme nopeasti ja homma alkoi sujua.

Tavalliseen kouluviikkomme kuuluu kaksi pajaa. Pajat kestävät 4 tuntia ja niissä käsitellään meille ajankohtaisia ja tärkeitä asioita. Syksyn paja-aiheita ovat olleet mm. persoonallisuus, työhyvinvointi, alv-kannat, CV, itsemääräämisoikeus, esiintyminen sekä sosiaali- ja terveysalas lainsäädäntö yrittäjän näkökulmasta. Paja-aiheet nousevat meistä itsestämme.  Mitä haluamme oppia ja kuka sitä voisi meille opettaa? Aiheita tuntuu riittävän hyvin ja olemme kaikki olleet motivoituneita osallistumaan keskusteluun pajoissa. Usein pajassa on ulkopuolinen puhuja. Pajoissa tärkeää on myös osallistava meininki. Osallistumme kaikki aktiivisesti keskusteluun ja pohdimme yhdessä käsiteltävää asiaa.

Pajoihin viikosta kuluu siis 8 tuntia. Pajojen lisäksi keräämme kirjapisteitä kirjoittamalla esimerkiksi blogikirjoituksia tai soluesseitä, jotka muistuttavat peruspuolelta tuttuja raportteja. Kirjapisteitä kirjoittaessamme keskitymme niihin asioihin jotka meitä kiinnostavat ja joihin haluamme syventyä. Pajoja luukunottamatta lähes kaiken muun ajan aikataulutamme itse. Aikataulutus onkin ollut haastavaa monelle meistä, kun koulupäivät tuntuivat venyvän iltamyöhään. Olemme mukana monenlaisissa projekteissa, jotka tietysti vaativat paljon aikaa niin suunnittelulle kuin toteutuksellekin. Tiiminä opimme, kuinka tärkeää työhyvinvointi ja aikataulutus ovat.

Henkilökohtaisesti koen, että upeinta Proakatemialla on ollut turvallinen ja innovatiivinen ilmapiiri jossa olemme voineet suunnitella ja toteuttaa ideoitamme. Olemme oppineet valtavan paljon itsestämme, tiimityöskentelystä sekä sosiaalialasta kaikessa komeudessaan. Ammatillisesti olemme harpanneet suuria askelia eteenpäin. Parasta on tieysti myös projektit! Meillä on jokaisella vähän omat kiinnostuksenkohteet ja päämäärät, jotka näkyvät myös projekteissa. Meitä sosiaalialan porukkaa on tänä syksynä työllistäneet esimerkiksi Pilke Stay Up Late 2017, joka on esteetön kosertti Pakkahuoneella. Tähän mennessä olemme toteuttaneet yhden eläkeläisille suunnatun esteettömän elämysmatkan, sekä myyneet Lahjaksi aikaa- projektin tiimoilta aikaa lahjaksi  Keinupuiston asukkaille.  Osa meistä on mukana Löydä sun juttu- hankkeessa, jossa tuomme opiskelijan näkökulmaa Ahlmanin opettajien valmentajavalmennukseen. Motive tarjoaa myös kaikenlaista muuta, kuten liikunnanohjauksia, tyky/tyhy-päiviä sekä lastenhoitoa. Myös näissä olemme olleet mukana.

Omien projektiemme lisäksi osallistumme Proakatemian yhteisiin tapahtumiin, joita ovat esimerkiksi Kick off ja Myyntipäivät. Kick off oli syksyn aikana toteutettu suuri tapahtuma, jolloin yrittäjät tulivat tutustumaan Proakatemiaan. Pinkkutiimit, eli ensimmäistä vuottaan Akatemialla viettävät tiimit saivat 100 challenge-haasteen. Haasteen täyttämiseksi kutsui  kukin tiimi 100 yritystä Kick Offiin. Sadasta kutsutusta 25 yritystä piti saada paikan päälle. Vuoden 2016 Kick off oli mukava ja onnistunut tapahtuma!

Kolmipäiväiset myyntipäivät puolestaan oli tiiminäyttömme. Tänä vuonna myyntipäivien tehtävänanto jakautui kolmeen osaan. Tehtävänä oli sopia myyntitapaamisia omalle yrityksellemme, myydä Getaway pakopelin lahjakortteja sekä laatia eTaskulle digitaalisen markkinoinnin kampanja, joka sisältää blogitekstin ja 2-8 kuvaa/videota.  Tämän kampanjan tarkoituksena on saada eTaskulle lisää käyttäjiä.  Motive suoriutui upeasti voittammalla Getaway lahjakorttien myynnin huimalla 12 000 euron myynnillä. Etaskun tulokset selviävät keväällä 2017. Myyntitapaamisten sopimisissa sijoituimme kolmansiksi.

Olemme myös jakaneet Motiven pikkutiimeihin niin, että monilla meistä on omia vastuualueita kuten osuuskuntamme markkinointi ja viestintä, talous tai vaikkapa hr-asiat. Motiven sisällä siis sattuu ja tapahtuu aivan joka päivä! Syksy on ollut uskomattoman antoisa, emmekä todella tienneet mihin ryhdyimme. Vastuu ja vapaus opinnoissa ovat saaneet uuden merkityksen. Opimme ihan oikeassa osuuskunnassa työelämän projektien kautta. Osuuskunnassamme liikkuu myös raha, joka tuo hommaan lisää vastuuta. Voimme itse vaikuttaa siihen, mihin asioihin keskitiymme ja mitä haluamme oppia. Opintopisteiden kertymistä oikeisiin aihealueisiin seurataan, mutta olemme itse vastuussa omasta oppimisestamme.

 

Mielestäni Proakatemiaa ei markkinoitu tarpeeksi näkyvästi. Itse ainakin välttelin kaikkea mikä ei ollut pakollista, enkä siksi kuullut yhtäkään Proakatemialaisten esittelyä, vaikka tiedän että Motive on sellaisia järjestänyt viime keväänä pääkampuksella. Sana yrittäjyys säikäytti enkä ajatellut olevani kiinnostunut koko jutusta. Yrittäjyyden lisäksi opiskelemme valtavan paljon muutakin! Koko Motiven puolesta haluan suositella Proakatemiaa opiskelumuotona josta kerromme mielellämme lisää! Proakatemialla vallitsee hyvä ilmapiiri. Uskallamme ideoida ja kokeilla asioita, ilman pelkoa epäonnistumisesta. Saamme mahtavaa tukea valmentajiltamme. Mikäli just sua kiinnostaa niin tule ihmeessä poikkeamaan vaikka kahville. ”

Tekstin on kirjoittanut kolmannen vuoden sosionomiopiskelija

Taija L. 

 

Jos tiimiyrittämisopinnot kiinnostavat, käy tsekkaamassa myös Proakatemian nettisivut!

 

http://proakatemia.fi/

Mitä kaikkea Sopun syksyyn kuuluu?

Syksy on lähtenyt ryminällä käyntiin ja Sopun hallitus on touhunnut tukka putkella järjestääkseen kaikkea kivaa jäsenilleen. Vaikka ja mitä on lähiaikoina luvassa, mutta iso osa asioista meinaa hukkua informaatiotulvan alle. Tästä syystä päätimme tehdä pienen katsauksen siihen, mitä kaikkea syksyn mittaan onkaan luvassa 🙂

Vankeudesta Vapauteen -seminaari ja iltabileet la 15.10.

Sopu ja Yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö SOS ry järjestävät yhteistyössä koulutuksellisen seminaarin, joka keskittyy tällä kertaa rikosseuraamusalaan ja sitä koskeviin teemoihin sekä niiden huomioimiseen sosiaalialan kentällä. Iltabileiden tarkoituksena on tarjota Sopun ja SOSin jäsenille mahdollisuus tutustua toisiinsa, sillä tulemmehan tekemään tiivistä yhteistyötä työelämässä. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät eventistä: https://www.facebook.com/events/310347209357308/

Sopun ja Piraten Lempi juhlapyhä -sitsit to 27.10.

Sopun ja Piraten jäsenet ovat kaikki yhtä suurta sote-perhettä, ja siksipä haluammekin juhlia yhdessä riemukkaiden sitsien merkeissä! Sitsikulttuuri on meille sopulaisille vielä hyvin vierasta, mutta Piratelaiset varmasti opastavat meitä iloisin mielin tämän kostean kulttuurin saloihin. Lisää tietoa sitseistä saat täältä: https://www.facebook.com/events/1794169744132974/

Pi**ujouluralli-risteily 6.-7.11.

Syyskuun Pi**urallin toinen osa, Pi**ujouluralli-risteily, on puolestaan Sopun, TaRen ja Konekerhon yhteinen reissu lammikon toiselle puolen eli Viroon! Tällä matkalla meitä viihdyttävät lisäksi myös joukko vierailevia tähtiä Jyväskylästä. Sopun hytit ovat jo täynnä, mutta mikäli risteilylle halajat, on lippuja mahdollista ostaa vielä Konekerholta tai TaRelta vielä parin päivän ajan 🙂 Lisätiedot: https://www.facebook.com/events/2101777760047849/

Sopun Leffa-ilta

Jottei elämä menisi pelkäksi juhlimiseksi, Sopu on halunnut tarjota jäsenilleen myös toisenlaista toimintaa ja tuntuvia etuja! Syksyn mittaa järjestetään kevään tapaan uusi leffa-ilta, jossa keskitytään nesteytyksen sijaan rentoutumiseen ja mukavaan yhdessäoloon. Leffa-illan ajankohta tarkentuu piakkoin.

EA1-kurssi Sopun jäsenille

Lisäksi Sopu tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua syksyn aikana Ensiapukoulutukseen (EA1) opiskelijaystävällisin hinnoin! Kurssi toteutetaan Tampereen Koulutuspalvelu Oy:n kautta ja osallistujat saavat siitä SPR:n virallisen ensiaputodistuksen, jota voi hyödyntää työelämässä. EA1-kurssista myös tulossa tarkempia tietoja myöhemmin, joten seuratkaa tiedotuskanaviamme ja pysykää kuulolla!

Hyväntekeväisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Sopulla on pitkä perinne hyväntekeväisyystoiminnan parissa. Viime vuonna teimme muun muassa upean hyväntekeväisyyskalenterin, jonka tuotto lahjoitettiin Tampereen Tyttöjen Talolle kesäleirin toteuttamista varten. Tänä vuonna Sopu toteuttaa joululahjakeräyksen loppuvuodesta. Vuoden mittaa Sopu on ottanut osaa myös muihin hyväntekeväisyystempauksiin, kuten esimerkiksi osallistumalla Tampereen Nuorkauppakamarin Aino & Reino -lahjoituksiin, joita annetaan Pirkanmaalaisille vanhuksille.

Hyväntekeväisyystoiminnan lisäksi Sopu pyrkii aktiivisesti ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja vaikuttamaan epäkohtiin. Tästä yhtenä esimerkkinä Sopu on toiminut Huominen ilman pelkoa – rasismi rikoslakiin -kampanjan virallisena tukijana ja kehotammekin edelleen jokaista allekirjoittamaan vetoomuksen osoitteessa http://www.rasismirikoslakiin.fi/ .

Lisäksi

Sopu on vihdoinkin asettunut kunnolla taloksi remontoituun toimistoonsa, johon kämppiksiksi liittyivät tänä syksynä Tiro sekä TTO. Sopun toimisto löytyy Tamkon Solulta, L-rakennuksesta. Nyt kun remontti on ohi ja toimisto on viihtyisä, hallituksemme viettää enemmän aikaa toimistolla kuin ennen. Voitte koska tahansa tulla käymään toimistolla katsomassa, onko joku paikalla. Alamme jatkossa pitämään H0-käytävän tiistaipäivystysten lisäksi myös satunnaisia toimistopäivystyksiä, jotta jäsenasiat/lipunmyynti/muut asiat hoituisivat jouhevammin myös muina aikoina. Informoimme teitä somen kautta, kun hallituslaiset ovat toimistolla tavattavissa.

Tiedotusongelmiimme liittyen on näkyvissä valoa tunnelin päässä. Sopun postituslistat saadaan pian käyttöön ja viikkoposteja voidaan pikkuhiljaa alkaa jälleen lähettelemään sähköpostin kautta. Lisäksi Sopun ikiomat nettisivut ovat työn alla ja toivommekin saavamme ne pikaisesti käyttöön, jotta kaikki tärkeä tieto löytyisi helposti ja selkeästi yhdestä paikasta!

Kiinnostaako Sopun toiminta?

Kaikkien tapahtumien, tempausten ja verkostoitumisen lisäksi Sopu tekee vahvaa vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa jatkuvasti. Pinnan alla kuohuu, enemmän kuin uskoisikaan. SOPU ry:lle valitaan jälleen uusi hallitus vuodelle 2017 marraskuussa pidettävässä yhdistyksen syyskokouksessa. Mikäli olet kiinnostunut lähtemään mukaan toimintaan, tule rohkeasti kysymään lisätietoja hallituksen jäseniltä! Pidämme myös yleisen hallitus-infon ennen syyskokousta.

 

SOPU ry on täällä TEITÄ varten! <3 Tehdään yhdessä opiskeluajasta ikimuistoista!

                                           Ihanaa syksyä kaikille, toivoo Sopun hallitus

Kesätyökuulumisia hallitukselta

Kesätyökuulumisia hallitukselta

Sosionomitutkinto antaa valmiudet työskennellä laajalla kentällä ja monenlaisissa tehtävissä. Harva tietää, mitä kaikkea sosionomin työnkuva saattaakaan sisältää. Hallituslaisemme päättivät jälleen jakaa kokemuksiaan oman alan kesätöistä. Lue siis alta kolme erilaista tarinaa kolmesta eri työpaikasta.

Henni, Projektityöntekijä ja kriisityön ohjaaja, Tampere.

Moikka kaikki sopulit ja sopulimieliset!

Kesän 2016 aloitin Iltatupahankkeessa joka on raha-automaattiyhdistys RAY:n rahoittama ja toimii Amurin Teon Tuvan järjestämänä. Tampereen Amurin kaupunginosan väestörakenne koostuu valtaosin vanhemmasta ikäpolvesta ja keski-ikä tuolla alueella onkin n. 50vuotta. Amurin alueella toimii yksityinen, ikäihmisille palveluja tuottava yritys nimeltään Amurin Teon Tupa, jonka tiloissa Iltatupahanketta alettiin järjestämään maalis-huhtikuussa 2016.

Iltatupahankkeessa oli tarkoituksena tehdä etsivää vanhustyötä ja löytää ensisijaisesti Amurin asuinalueelta yksinäisiä vanhuksia, mutta asuinpaikasta huolimatta kaikki yksinäiset ikäihmiset olivat tervetulleita yhteisiin hetkiin ja tapahtumiin. Vakituiset hanketyöntekijät aloittivat projektin sen haasteellisimmalla osiolla: suunnittelemalla miten yksinäiset vanhukset löydetään. Tullessani mukaan Iltatupahankkeeseen, oli käynnistynyt jo viikoittainen ohjelma mikä piti sisällään erilaisia kahvitteluhetkiä; osa oli teemaluentoja esimerkiksi tukiasioista, apuvälineistä ja turvallisuudesta. Tärkeitä yhteishetkiä oli myös miestupa, seniorikaffet, sunnuntaitupa ja itse Iltatupa. Iltatupa toimii aina parina iltana viikossa, minkä tarkoituksena oli tuoda sosiaalisia ulottuvuuksia myös yksinäisiin iltoihin ja pyhäpäiviin, milloin mikään muu paikka ei ole auki.

Iltatupahankkeessa parasta oli päästä tekemään töitä projektiluonteisesti ja ikäihmisten kanssa. Sosionomikoulutukseni ajan olen pyrkinyt suuntautumaan lastensuojeluun ja nuoriso- ja aikuissosiaalityöhön, minkä vuoksi en ole ohjaajana kovinkaan paljoa ikäihmisten kanssa töitä tehnyt. Iltatupahankkeessa parasta ja pahinta oli tavata niin monia yksinäisiä vanhuksia. Yksinäisten ikäihmisten tarinat omista elämänkokemuksistaan, yksinäisyydestä ja yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä olivat rankkoja, mutta samalla tunne siitä, että Iltatupahankkeen myötä he ovat löytäneet tulevaisuuteen uusia odotuksenaiheita antoi kiitollisuuden tunteen myös työntekijälle.

Iltatupahankkeen jälkeen aloitin hieman hektisemmän työn: kriisityön. Työtä teen lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja sen uhan alla elävien ihmisten kanssa. Opiskelusta tuttu reflektointi on tässä työssä hyvin tärkeässä osassa. Asiakastilanteet ja –tapaukset ovat hyvin erilaisia ja ohjaajan on oltava valmis kohtaamaan se, mitä asiakas tuottaa. Työn parhaita puolia ovat pienet onnistumiset mitä asiakkaan kanssa saadaan aikaan.

Näillä kesätyökuulumisilla toivotan kaikille oikein mukavaa syksyn ja koulun alkua 🙂 Nähdään koulussa tai vapaalla, morjestamalla tai asian äärellä. Laittakaa sähköpostia tai kysykää jos tulee mieleen jotain 🙂

<3 Henni

Vilma, Lastensuojelun ohjaaja, Viiala
Mun kesä on Virosta palautumisen jälkeen kulunut kahden työn parissa. Hesellä olen viihtynyt jo ylioppilaslakin saamisesta asti, mutta tänä kesänä aloin sen lisäksi tehdä myös oman alan hommia kesäsijaisena lastensuojelulaitoksessa.

Viialan Kotikolo on seitsemänpaikkainen yksityinen lastensuojelulaitos, joka sijaitsee Akaan Viialassa. Kotikolo on perustettu vuonna 2005, eli toiminta on ollut käynnissä reilut 10 vuotta. Työssä painotetaan yhteisökasvatusta ja tavoitteena on luoda lasten ja nuorten elämään pysyviä rakenteita.

Itse päädyin Kotikololle ensimmäisen opiskeluvuoden harjoittelujakson kautta. Tykästyin paikan lämpimään tunnelmaan ja toimintatapoihin, ja olinkin innoissani kesätöiden aloittamisesta. Heti aluksi huomasin selvästi, kuinka työntekijän ja harjoittelijan roolit eroavat toistaan. Aikaa kului paljon enemmän kaikkiin ”pakollisiin” asioihin, ja tietysti myös vastuu päivän aikatauluista ja sääntöjen noudattamisesta oli kokonaan itsellä.

Muutamassa viikossa opin hahmottamaan lastensuojelulaitoksen arkea työntekijän näkökulmasta ja aloin saada kiinni siitä, mitä kaikkea tehtäviin kuuluu. Työssä on paljon hankalia asioita, mutta mieleen jäivät enemmän lasten kanssa leipominen, Robinin kuuntelu ja koiranpennun ihmettely. Lisäksi huomasin, että kyllä sosionomiopinnoista on näköjään jotain jäänyt käteenkin ja joitakin oppeja pystyi hyödyntämään työssä. Erityisesti korostui läsnäolon tärkeys ja se, kuinka tärkeää on itse osata heittäytyä kyseiseen hetkeen eikä jatkuvasti miettiä, milloin ruokaa pitäisi alkaa tekemään tai ovatko pyykit varmasti pyörimässä.

Tämän kokemuksen jälkeen voi hyvällä mielin lähteä kohti seuraavaa kouluvuotta (vaikka en lomaakaan panisi pahitteeksi)!”

-Vilma

Jarkko, Lastentarhanopettaja, Alavus

Niin se vaan taas kesä kääntyi syksyksi ja aherrus alkaa…Kesä oli kuitenkin pitkä ja paljon hienoja muistoja kertyi matkan varrelta mukaan. Ja kuten arvata saattaa, niin opiskelijahan painaa kesällä tajuttomalla tahdilla duunia. Niinpä siis tämä allekirjoittanut sankari hommasi edellisten kahden kesän tapaan kesäduunin päiväkodista etelä-pohjanmaan Alavuden Tuurista. Kesäksi siis palattiin kotiin tuttuun miljööseen ja päiväkoti Pikku-Trimmiin. Tänä vuonna minulle tarjoutui mahtava tilaisuus tehdä lastentarhanopettajan sijaisuus 3-5 vuotiaiden ryhmässä.

Päiväkoti Pikku-Trimmi on 62-paikkainen Alavuden varhaiskasvatuspalveluiden joukkoon kuuluva Tuurissa sijaitseva vuorohoitopäiväkoti. Ryhmiä Pikku-Trimmissä on kaksi, 0-2-vuotiaiden Hippulat ja 3-5-vuotiaiden Nappulat. Pienryhmäpedagoginen toiminta ja luontokasvatus ovat vahvassa asemassa kaikissa Alavuden päiväkodeissa. Viime keväänä alkanut liikuntakasvatushanke nostaa vahvan luontokasvatuksen rinnalle suureen rooliin liikuntakasvatuksen. Sosiaalisten taitojen ja oppimisvalmiuksien kehittäminen päiväkodissa vietettyjen vuosien aikana on tärkeä askel ennen astumista koulumaailmaan.

Päiväkodeissa kesä on melko rauhallista aikaa. Lapsia on silloin vähemmän kuin normaalisti toimintakaudella ja usealta perhepäivähoitajalta tulee lapsia varahoitoon, jolloin lapsiryhmä muuttuu täysin. Kesä pyhitetään vapaalle leikille ja ulkoilulle! Voin kertoa, että on ollut mahtavaa viettää kesän hellepäivät ulkona pelaten jalkapalloa, retkeillen, kumiankoilla leikkien ja kotieläimiä ruokkien. Sisätiloissa työskennelleet ystäväni ovat tottakai olleet hieman kateellisia komeista rusketusrajoista ja ”etuoikeudesta” olla aurinkoiset päivät ulkona. Tämä taitaa olla nyt se ammatinvalintakysymys.

Vaikka kesä on päiväkodeissa ns. iisiä aikaa, niin paljon silloinkin tehdään. Tulevan toimintakauden lapsiryhmät käydään läpi ja tsekkaillaan jokaiselle lapselle omat ”lokeropaikat” vaatteille, kuravaatepaikat syksyn sadepäivien varalle sekä kenkä- ja kumpparipaikat tallustimille. Päiväunia varten jokaiselle lapselle täytyy miettiä sopiva sänkypaikka ja ruokailuita varten täytyy tehdä istumajärjestys. Vaikka varsinaisella toimintakaudella en Pikku-Trimmin päiväkodissa olekaan töissä, niin kaikkeen tuohon suunnitteluun olen päässyt hyvin mukaan ja suunnitellut tulevaa syksyä. Asiaan vaikutti paljon se, että olen ollut samassa päiväkodissa kaksi edellistä kesääkin töissä ja tunnen lapset sekä tiimin hyvin. Liikuntakasvatuksen nostaessa merkitystään Alavuden varhaiskasvatuspalveluissa pääsin tuomaan esille työkokemukseni myötä karttuneita ideoitani liikunnan lisäämisestä ja monipuolistamisesta. Pienillä jutuilla saadaan aikaan paljon suurta ja merkityksekästä sekä valloittavia nauruja ja hymyjä. Liikunta se on vaan iloinen asia!

Koko opiskelujen ajan olen ikään kuin huomaamattani keskittynyt enemmän varhaiskasvatuksen parissa tehtävään työhön kuin muuhun. Jotain kiinnostuksestani varhaiskasvatukseen kertoo se, että opiskelujen aikana jokaisen kesän olen viettänyt päiväkodissa tehtävän työn parissa. Se, että opiskelujen täyteisen lukuvuoden jälkeen kesän täyttää lasten hymyt ja nauru, pikkuautot ja barbit sekä aurinko ja vesileikit, on jotain sellaista, joka antaa rutkasti voimaa ja saa kestohymyn kasvoille.

Paljon uutta on taas opittu, paljon on työyhteisössä naurettu ja tämä kesä jää kyllä mieleen kesänä, jolloin opin lopullisesti mitä on vastuunotto ja tiimityö.  Tämän kesätyön ja kesän antamien fiiliksien myötä voin tiivistää ajatukseni Ellinooran kappaleen Minä elän sanoihin:  ”Muista lapsenmieli vaikka ruumis kuihtuis pois”.

Kaikille uusille ja vanhoille sopulaisille tahdon toivottaa iloa ja naurua tulevaan syksyyn! Tarttukaa hienoihin tilaisuuksiin mitä teidän eteen pomppii ja eläkää itsellenne. Hymyillään ku tavataan käytävillä ja muualla!

Xoxo,

Jarkko

Huominen ilman pelkoa – järjestäytynyt rasismi rikoslakiin

In english below

På svenska nedan
Tiedote

Huominen ilman pelkoa -kampanjan tukijat: Nykylaki riittämätön, koska järjestäytyneeseen rasismiin ei voida puuttua


Huominen ilman pelkoa – Järjestäytynyt rasismi rikoslakiin -kampanjan tukijat vaativat kansanedustajia toimimaan sen puolesta, että järjestäytynyt rasismi kielletään ja siihen osallistuminen kriminalisoidaan Suomen lainsäädännössä. Järjestöt kannustavat kaikkia suomalaisia allekirjoittamaan kampanjan vetoomuksen asian puolesta. Järjestöt kattavat noin puoli miljoonaa suomalaista.


– Haluamme yhdessä huomisen ilman pelkoa. Haluamme huomisen, jossa pelottelu ja ahdasmielisyys eivät hallitse asenteita yhteiskunnassamme. Huomisen, jossa järjestäytyneille rasistisille joukoille voidaan sanoa yksiselitteisesti ei ja viranomaiset voivat puuttua niiden toimintaan. Rasistiselle toiminnalle ei saa antaa tuumaakaan periksi, vaativat kampanjaa tukevien järjestöjen puheenjohtajat.


Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on kritisoinut Suomea siitä, että rasismin ilmiöistä huolimatta rotusyrjintäsyytteistä annettujen langettavien tuomioiden määrä on pieni ja tapauksia viedään oikeuteen harvoin. Kampanja on saanut myös tukea lakiasiantuntijoilta, jotka ovat nostaneet esiin, ettei nykylaki ole yksiselitteinen ja sitä tulisi korjata kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.


– Kun nykylaki on liian monitulkintainen eikä käytännössä toimi, on velvollisuutemme yhteiskunnallisina toimijoina vaatia lain selventämistä. Suomi ratifioi rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen jo 46 vuotta sitten. Nyt viimeistään on korkea aika siirtää sopimuksen velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöä, tukijajärjestöjen puheenjohtajat jatkavat.


Huominen ilman pelkoa – järjestäytynyt rasismi rikoslakiin on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaiskampanja. Kampanjan tavoitteena on saattaa järjestäytynyt rasismi rikoslakiin yli 100 kansanedustajan allekirjoittamalla lakialoitteella. Kampanja kerää verkkosivuillaan allekirjoituksia vetoomukseen, joka luovutetaan kansanedustajille lokakuussa. Allekirjoituksia on kertynyt yli 5000 kappaletta.


Lisätietoja:

Heidi Wathén

SOPU ry:n puheenjohtaja, p. 044 359 8337


Kampanjan perustajat:

Jaakko Mustakallio, p. 045 652 0589

Saara Ilvessalo, p. 040 050 4089


POLIITTISET JÄRJESTÖT


RKP-nuoret, puheenjohtaja: Ida Schauman, p. 040 1824 969

Kokoomusopiskelijat, puheenjohtaja: Marianna Kupias, p. 044 239 9029

Demarinuoret, puheenjohtaja: Mikkel Näkkäläjärvi, p. 040 076 5002

Keskustanuoret, puheenjohtaja: Hilkka Kemppi, p. 050 384 6820

Sosialidemokraattiset opiskelijat, puheenjohtaja: Hanna Huumonen, p. 045 112 9299

Keskustan opiskelijaliitto, puheenjohtaja: Anniina Sippola, p. 050 389 7260
Vihreät nuoret, puheenjohtajat: Jaakko Mustakallio & Saara Ilvessalo, p. 045 652 0589 & 040 050 4089

Vasemmistonuoret, puheenjohtaja: Anni Ahlakorpi, p. 040 545 4753


VALTAKUNNALLISET JÄRJESTÖT


Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL ry, puheenjohtaja: Heikki Koponen, p. 044 906 5007

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, puheenjohtaja Jemi Heinilä, p. 050 389 1000

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – NUVA ry, puheenjohtaja: Kimi Uosukainen, p. 044 777 0561

Suomen lukiolaisten liitto, puheenjohtaja: Elli Luukkainen, p. 050 433 3171

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, puheenjohtaja: Jasmina Khabbal, p. 044 7530 581

Naisasialiitto Unioni, puheenjohtaja: Katju Aro, p. 040 773 9632


ALUEELLISET JÄRJESTÖT


Aalto yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Milja Asikainen, p. 050 520 9420

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga, puheenjohtaja: Max Laihonen, p. 045 1368 093

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Susanna Jokimies, p. 050 543 9610

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Lasse Heikkilä, p. 045 137 1964

Oulun yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Kati Hannila, p. 040 523 1821

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Mikael Malkamäki, p. 050 361 2845

Turun yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Riina Lumme, p. 045 320 5125

TAMKin sosiaalialan opiskelijoiden puolesta – SOPU ry, puheenjohtaja Heidi Wathén, p. 044 359 8337


**

Press release

Supporters of Tomorrow without fear campaign: The current law is insufficient because organised racism cannot be intervened against.

The supporters of Tomorrow without fear – Organised racism into the criminal law campaign demand Finnish members of parliament to act upon banning organised racism and outlawing participating in it. The signatory organisations encourage all Finns to sign the campaign’s petition in order to outlaw organised racism.

“We want a tomorrow without fear. We want a tomorrow where fear and bigotism do not control attitudes in our society. A tomorrow where organised racist mobs can be unequivocally refused and government officials can intervene in their activities. We must not give up an inch to racism”, demand the chairpersons of the organisations that support the campaign.

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) has criticised Finland, where racial discrimination charges have led to very few convictions and cases get taken to the court too rarely. The campaign has also received support from legal experts, who have pointed out that the current law is unclear and should be fixed to be in accordance with the international duties of Finland.

“When the current law is too ambiguous and does not work in practice, it is our duty as political actors to demand for the law to be clarified. Finland ratified the agreement against racial discrimination already 46 years ago. Now is the time to finally make the duties set out by the agreement a part of the Finnish law”, the chair persons of the supporter organisations continue.

Tomorrow without fear – organised racism into the criminal law is a non-partisan civil campaign. The aim of the campaign is to outlaw organised racism by a legal initiative signed by a minimum of 100 members of parliament. The campaign is now collecting signatures to a petition that can be signed on the campaign website and will be handed over to members of parliament in October. Already now over 5000 people have signed the petition.


***

Pressmeddelande

Organisationerna bakom kampanjen “En morgondag utan rädsla”: Nuvarande lagstiftning är inte tillräcklig för att hindra organiserad rasism


Organisationer som stöder kampanjen “En morgondag utan rädsla – Gör organiserad rasism straffbart” kräver att riksdagen agerar för att organiserad rasism förbjuds och deltagandet i sådan verksamhet kriminaliseras i den finska lagstiftningen. Organisationerna uppmanar alla finländare att underteckna kampanjens adress.


– Vi vill ha en gemensam morgondag utan rädsla. Vi vill se en morgondag där hot och trångsynthet inte styr attityder i vårt samhälle. En morgondag där man kan säga ett klart nej till organiserade rasistiska grupper och där myndigheterna kan ingripa i sådan verksamhet. Vi får inte vika en tum för rasism, säger ordförande för organisationer som stöder kampanjen.


Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) har kritiserat Finland för att rasism och diskriminering sällan går till domstol trots att rasism är ett ofta förekommande fenomen i samhället. ECRI prickar också Finland för att antalet domar i rasdiskrimineringsfall är väldigt få. Kampanjen har även fått stöd av juridiska experter som anser att den nuvarande lagstiftningen inte är entydig och borde ändras i enlighet med internationella förpliktelser.


– Den nuvarande lagstiftningen är oklar och fungerar inte i praktiken. Vi som samhälleliga aktörer känner att det är vår plikt att kräva en tydlig lagstiftning mot rasism. Finland ratificerade konventionen mot rasdiskriminering redan för 46 år sedan. Nu är det dags att skyldigheterna som stadgas i konventionen blir en del av den nationella lagstiftningen, fortsätter ordförande för organisationer om stödjer kampanjen.


“En morgondag utan rädsla – Gör organiserad rasism straffbart” är en politiskt obunden medborgarkampanj. Kampanjens mål är att organiserad rasism förs in i strafflagen genom en lagmotion med underskrifter av över 100 riksdagsledamöter. Kampanjen kommer att lämna över en adress till riksdagen i oktober. Adressen kan undertecknas på kampanjens hemsida och har på en mycket kort tid lyckats samla 5000 underskrifter.

Hallitus 2016 esittäytyy

 Vuoden 2016 hallituksen jäsenten esittelyt:

 
Moro!
Mun nimi on Onni Westlund, toinen vuosi opiskelua sosionomiksi menossa ja tää on ihan mahtavaa! Aloitin tänä vuonna SOPUn hallituksessa kulttuurivastaavana. Sosiaalialalla on tajuttomasti hienoja juttuja ja on siistiä päästä omalla panoksella vaikuttamaan myös meidän opiskelijoiden arkeen. Kaikissa kysymyksissä ja/tai ideoissa liittyen opiskelijaelämään voi olla yhteydessä, tehdään tästä yhdessä hyvä vuosi!

 

 

Moro moro!

Olen Henni Heikkilä sosionomien monimuotoryhmästä. Vuonna 2016 teen ensimmäistä kertaa hommia SOPUssa, mutta järjestötoiminta on kaikissa piirteissään tullut jo aiemmin hyvin tutuksi, muun muassa sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiassa. SOPUssa hoidan koulutuspoliittisen- ja kansainvälisyysvastaavan pestejä, mutta kaikenlaisten asioiden kanssa voi tulla morottelemaan.

 

 

Tere!

Olen Vilma Säynäjäkangas ja opiskelen toista vuotta sosionomiksi. Mielestäni koulutuksessamme parasta on oppiminen käytännönläheisesti, esimerkiksi harjoittelujen ja opintomatkojen kautta. Hain SOPU:n hallitukseen, koska haluan olla mukana kehittämässä koulutusohjelmaamme ja ainejärjestömme toimintaa (bileitä). Hallituksessa toimin tiedotusvastaavana yhdessä Jarkon kanssa. Saa tulla juttelee kuha kerkeää!

 

Terve!

Olen Tiia Lempinen, toisen vuoden sosionomiopiskelija ja SOPU:n YH-vastaava. Päädyin opiskelemaan alaa monen mutkan kautta, ja sosionomikoulutus tuntuu koko ajan enemmän omalta jutulta. Tykkään ideoida ja olla mukana järjestämässä kaikenlaista, kuten erilaisia tapahtumia, mikä oli syy hakea pestiä SOPU:n hallituksessa. Nähhään ku tavataan!

 

 

Moro!

Olen Riikka Kalliomäki, kolmannen vuoden opiskelija ja valmistuminen lähestyy kovaa vauhtia. Tämä vuosi meneekin siis pääosin opparin ja viimeisten harkkojen merkeissä. Niiden vastapainoksi toimin nyt toista kautta SOPUn hallituksessa, tällä kertaa viihdevastaavana.  Innolla odotan, mitä kaikkea hauskaa keksitään tälle vuodelle!
Hei!
Annakaisa tässä ekan vuoden opiskeilija ja ensimmäinen hallitusvuosi Sopussa alkamassa. Toimin sihteerinä ja rahastonhoitajana tietenkin mahdollisimman täsmällisesti ja nuukasti alunperin Laihialainen kun olen. Muuten mennäänkin rennolla otteella ja hymyssä suin. Kiinnostus vaikuttamiseen on ollut aina ja siksi onkin hienoa opiskella alaa, jossa päsee kokemaan huikeita ja välillä vaikeitakin asioita upeiden ihmisten ympäröimänä. (:

 

Tiedottaja esittäytyy!

Olen Jarkko Veikkola, kolmannen vuoden sosionomiopiskelija. Tämä iloisena ja filosofisena veikkosena tunnettu oman elämänsä sankari on eksyny Tampereelle pienestä Tuurin kylästä etelä-pohjanmaalta. Sopun hallitus on minulle uusi, mutta harkittu aluevaltaus. Kahden vuoden mietinnän jälkeen lähdin hommaan mukaan tekemään hienoja juttuja. Hallituksessa hoidan tiedottajan tonttia.
Sosionomikoulutuksessa parasta on yhteisöllisyys ja monipuolisuus. Työssä parasta on työn palkitsevuus ja työkentän laajuus. Miten mieletöntä onkaan tulevaisuudessa tehdä töitä omalla persoonallaan!
Sopun hallitus on saanu riveihinsä persoonallisen veijarin. On aika laittaa oma innostus ja välillä jopa taivaissa kulkevat ideat yhteiseen hyvään, eli hoidetaan homma kotiin ajatuksella: ”kukaan ei ole köyhtynyt antamalla.”
Mut löytää yleensä sieltä mistä kuuluu epävireistä lauleskelua tai muuta älämölöä, saatan myös eksyä joskus pistoille. Tulkaahan rupattelemaan kaikesta autojen ja yksisarvisten väliltä kun bongailette mua!
 
Moro!
Olen Veera Iivarinen ja kolmannen vuoden sosionomiopiskelija. Hallituksessa vaikutan nyt toista vuotta ja tällä kertaa pestini on toimia ihastuttavan puheenjohtajamme Heidin aisaparina eli varapuheenjohtajana! Tältä vuodelta odotan opiskelijana ennen kaikkea viimeisiä harjoitteluita ja hallituslaisena uuden kokoonpanon aikaansaannoksia. On mielenkiintoista nähdä, mitä tällä porukalla saadaan aikaan, toivottavasti edessä on vielä astetta aktiivisempi hallitusvuosi viimeiseen verrattuna!
 Moi!
Nimi on Heidi ja kolmatta vuotta Tamkissa pyörin, toivottavasti naama on jo osalle edes jonkun verran tuttu. Viime kaudella tuli toimittua SOPUn YH- ja KV-vastaavana ja tänä vuonna päätin lähtee haastamaan itteeni lisää ja kokeilla puheenjohtajan saappaita! Onneks on aivan mahtava ja innostunut hallitusporukka kasassa ja tukena täs matkalla.
SOPUn lisäks teen oman alan töitä lastensuojelun puolella, saa tulla kyselemään niistäkin jos kiinnostaa! Ja koska mulle ei mikään ikinä riitä, oon myös Tamkossa sopona tämän vuoden ja toivottavasti sitä kautta pääsen myös vähän parantamaan sosiaalialan asemaa koko koulun sisällä, jos en muuten niin ainakin näkyvyyden suhteen.
Paljon on kaikkia kivoja kehitysideoita tälle vuodelle, katotaa mitä ehitää ite toteuttaa ja mitä jätetään seuraaville, mut sen voin ainaski luvata et kannattaa pysyy kuulolla!
Nähdään Sopulit! <3
– terveisin SOPUn hallitus