Henkiin herätystä ja tuoretta näkökulmaa

Terve ja hyvää (jo jonkin aikaa) alkanutta vuotta!

On taas aika herätellä henkiin blogi ja tällä kertaa uusi, vuoden 2015 hallituksemme lupaa ja vannoo TODELLA pitävänsä sen aktiivisena ”uudella, opiskelijoita palvelevalla tavalla”.

Tämä tapahtuu jatkossa mm. kurkistamalla opiskelijoidemme kouluarkeen, kertomalla sosionomin opintoja koskevaa faktaa omien opiskelijoidemme suusta kuultuna, sekä jakamalla koulutustamme ja alaamme polttavia asioita. Toki luvassa on myös perinteinen katsaus hallituksen kuulumisiin.

Näiden lupausten siivittämänä siirrytään suoraan tuoreeseen, sosionomeja kuumottavaan aiheeseen, nimittäin viime aikoina nousseeseen lastentarhanopettajien pätevyyskeskusteluun. Toimikautemme  pyörähti käyntiin saman tien ottamalla osaa ja laatimalla kirjoituksen, jolla tuomme sosionomiopiskelijan näkökulmaa keskusteluun:

Lapsen etu

Sosionomiopiskelijan näkökulmaa lastentarhanopettajien pätevyyskeskusteluun

21.1.2015

Viime aikoina keskustelunaiheeksi varhaiskasvatuksen ja päivähoidon työkentällä ovat nousseet työntekijöiden kelpoisuudet ja koulutustaustoiltaan erilaiset lastentarhanopettajat. Helsingin yliopiston lastentarhanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö Ebe ryon kannanotossaan (Ebe ry, 2015) huolissaan lasten saamasta varhaiskasvatuksesta ja sen laadusta. Ebe ry:n kannanotossa on sanottu, että laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus ja sen me allekirjoitamme. Haluamme tuoda ammattikorkeakoulutettujen sosionomiopiskelijoiden näkökulman mukaan keskusteluun.

Kuten Ebe ry on maininnut, tällä hetkellä Suomen päiväkotien henkilöstöstä alle 30 prosentilla on korkeakoulututkinto, eikä se täytä OECD:n suosituksia. Päiväkodeissa on liian vähän korkeakoulutettuja työntekijöitä, joten pohdimmekin sitä, miten sosionomien poissulkeminen auttaisi tämän tilanteen ratkaisemisessa.

Sosiaalinen näkökulma ei erota lasta hänen sosiokulttuurisesta todellisuudestaan, joten perhetyön merkitys päivähoidossa korostuu. Varhaiskasvatus on lapsen koko kasvuympäristön huomioivaa toimintaa, eikä vain opettamista.

Sosionomin näkökulmasta opetus on sosiaalisten taitojen harjoittelua lapsiryhmässä, sekä omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista. Lapsen minäkuvan ja itseluottamuksen rakentuminen ovat yksi päivähoidon tärkeimmistä tehtävistä tulevaisuuden koulutukseen valmentautumisessa ajatellen vaikkapa suuria luokkakokoja.

Palvelujärjestelmien hahmottaminen auttaa sosionomia etsimään lapselle ja hänen perheelleen yhdessä heidän kanssaan tarvittavia palveluita, jotta arki sujuisi päiväkodin ulkopuolellakin. Sosionomikoulutus tarjoaa näkökulmaa asiakas- ja arkilähtöiseen työskentelyyn, joka päiväkodissa toteutuu lapsen osallisuuden vahvistamisena ja arjen toimintojen harjoitteluna yhdessä.

Sosiaalipedagogisen näkemyksen omaava sosionomi arvostaa avointa keskustelua ja toisen kuuntelemista asiakassuhteessa. Tätä teemaa painotetaan 210 opintopisteen sosionomikoulutuksessa, sillä vuorovaikutustaidot merkitsevät paljon esimerkiksi kasvatuskumppanuuden tavoittelussa.

Olemme lakiesityksen kannalla, sillä lakia tulee päivittää nykypäivän tilanteita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kelpoisuusvaatimuksiin emme kuitenkaan halua puututtavan, sillä sosionomilla on lastentarhanopettajana oma sosiaalipedagoginen näkemyksensä muun päiväkodin henkilöstön asiantuntijuuksia täydentämään.

Lakiesityksen varhaiskasvatuksen tavoitteisiin ei päästä ilman monipuolista osaamista. Kuten Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki kirjoittaa blogissaan, niin kasvatus- ja varhaiskasvatustieteellisen näkemyksen lisäksi tarvitaan sosiaalipedagogista tietoa ja osaamista (Ristimäki, 2015). Siksi erityyppisistä korkeakouluista valmistuneet lastentarhanopettajat voisivatkin tehdä yhteistyötä ja toteuttaa lapsen etua päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa.

Sosiaalialan opiskelijoiden puolesta ry, SOPU ry

Tampereen ammattikorkeakoulu

Sosionomikoulutus

Lähteet

Ebe ry. 2015. Kannanotto varhaiskasvatuslakiehdotukseen 12.1.2015. Luettu 12.1.2015. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=834675169904152&id=151450641559945

 

Seuraamme tiiviisti lakiesityksen kulkua ja pidämme teidät kärryillä.

Jatketaan hyvin alkanutta vuotta ja pidetään blogi elossa!

Vkonlopun alkuja 🙂

terkuin: viihdevastaava-Reetta ja SOPUn uusi hallitus