Tamkon valtuustovaalit ovat käynnissä – Sosiaalialalta tänä vuonna kaksi ehdokasta!

”Valtuuston tehtäviin kuuluu muun muassa valtuuston puheenjohtajiston sekä opiskelijakunnan hallituksen valitseminen että toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen. Valtuusto valitsee myös opiskelijaedustajat Tampereen ammattikorkeakoulun hallitukseen sekä muihin ammattikorkeakoululain 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin. Tällaisia ovat esimerkiksi tutkintolautakunta sekä opintotukilautakunta. Valtuuston tehtävänä on lisäksi päättää muun muassa opiskelijakunnan säännöistä ja jäsenmaksusta.”

Äänestysprosentti oli viime vuonna todella alhainen, pyöristettynä vain 9,4%. SOPU ry kannustaakin kaikkia äänioikeutettuja käyttämään mahdollisuuttaan vaikuttaa. Tarkemmat äänestysohjeet löytyvät koulun sähköpostista tai Facebookista osoitteesta https://www.facebook.com/opiskelijakuntatamko/photos/gm.955933031136182/943035032400033/?type=3&theater .

Tässä tulevat sosiaalialan ehdokkaat:

Henni Heikkilä, äänestysnumero 26
”Hyvinvointia huomiseenkin.”


Tervehdys H-käytävän porukka!

Olen 26-vuotias, aiemmalta koulutukseltani sairaanhoidon ja huolenpidon lähihoitaja. Tällä hetkellä teen töitä ammattikoulussa ammatillisena ohjaajana. Jos minua ei näe TAMKin H-käytävällä, olen todennäköisesti Tampereen pääkirjastossa tai Hakametsän jäähallissa rakkaan harrastukseni, tanssin parissa. Tässä hieman ajatuksiani Tamkon vaaleihin liittyen:

”Jos en ole maailmassa yksinkertaisesti sopeutuakseni siihen, vaan muuttaakseni sitä, ja jos ei ole mahdollista muuttaa maailmaa ilman tiettyä unelmaa tai visiota siitä, minun on käytettävä kaikki mahdollisuuteni puhua utopiastani ja keksiä käytäntöjä sopusoinnussa sen kanssa.”
― Paulo Freire, Pedagogy of Indignation

Tämä kevyt Freiren sitaatti johdattelee minut itse asiaan, eli Tamkon edustajistovaaleihin. Utopiani on kaunis mielikuva siitä, että monimuotoryhmät saisivat nauttia samanlaisia resursseja päiväopiskelijoiden kanssa. Me monimuoto-opiskelijat olemme viisi päivää kontaktiopetuksessa neljän viikon välein. Monimuoto-opiskelijoita valittiin TAMKiin 2014 syksyn yhteishaussa 95 ja 2015 kevään yhteishaussa 235 opiskelijaa. Tällä hetkellä TAMKissa opiskelee siis n. 600 monimuoto-opiskelijaa. Selvitykseni mukaan monimuotoryhmiä ei ole edustettu aikaisemmin.

Koska Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko kehittää muun muassa koulutuspoliittista toimintaa, näkisin monimuotototeutusryhmien äänen olevan Tamkossa tarpeellinen. Resurssien ja rakenteiden lisäksi me tarvitsemme ruohonjuuritasolla samoja asioita kuin päiväopiskelijat, esimerkiksi tuutorointia ja mentorointia. Me tarvitsemme myös kaikista tärkeintä, eli tiedon ja informaation välittymistä.

Pääasiassa olen ajamassa monimuotoryhmien etua eteenpäin. Minulle tärkeää on kuitenkin pitää huolta, että jokaisen TAMKin opiskelijan huolet ja epäselvät asiat tulevat kuulluksi. Etukäteen ei tiedä, mitä opiskelijat tulevat tarvitsemaan. Siksi pitäisin antenneja ylhäällä koko lukuvuoden ajan, jotta mahdolliset haitat saadaan selvitettyä jo ennen solmujen syntymistä. Haluan Tamkoon, koska siellä edustetaan opiskelijoiden hyvinvointia!

Nähdään H-käytävällä!

Henni Heikkilä

Heidi Wathén, äänestysnumero 3
”Onks pakko valmistuu jos ei taho?”

Ja moni varmaan ajatteli tämän vaalilauseen lukiessaan, että mitähän se nyt tollakin taas meinas. No minäpä kerron!

Minulle opiskeluaika on ollut paljon muutakin kuin luennoilla istumista.Ammattikorkeakoulun tehtävä ei ole ainoastaan opettaa sinulle tulevaan ammattiisi liittyviä työtehtäviä ja niissä vaadittavia taitoja, vaan valmistaa sinua työelämän haasteisiin ja huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista opintojen aikana. Olisi mukavaa, jos rahahuolien sijaan opiskeluajoista muistettaisiin se, miten kivaa silloin oli, miten paljon oppi ja miten hyvin opiskelijoista pidettiin huolta.

AMK:ssa viihtymisellä en tarkoita pelkästään opiskelijabileitä, vaan oikeasti itse opiskeluakin. Koulu saa rahaa siitä, että opiskelijat pääsevät kursseistaan läpi (55 op/vuosi) ja valmistuvat TAMKista ja siksi monilla aloilla opiskelijoita päästetään kursseilta läpi miten sattuu, eikä välitetä siitä, onko todella opittu mitään. Myönnän itsekin hyötyneeni tästä ilmiöstä, mutta en silti koe sen olevan pidemmän päälle kannattavaa. Kukaan meistä ei oikeasti opi, jos ei HALUA oppia ja loppujen lopuksi siinä käy niin, että valmistumme ”epäpätevinä”.Opiskelijoiden ääntä on saatava enemmän kuuluviin kurssien suunnittelussa ja vuoropuhelua johtoportaan ja opiskelijoiden välillä on lisättävä. Näin saadaan rakennettua koulutusta, jossa ihmisiä kiinnostaa opiskella ja oppia ja sitä kautta saadaan TAMKista maailmalle ammattitaitoisempia osaajia.

 

Koulutusten sisäisen kehittämisen lisäksi haluaisin entistä enemmän korostaa moniammatillisen yhteistyön merkitystä jo opintojen aikana ja lisätä eri koulutusten välistä yhteistyötä entisestään.

 

Olen opintojeni aikana tunkenut nokkani vähän joka paikkaan ja toiminut muun muassa tuutorina, markkinointituutorina ja ainejärjestön hallituksessa. Näiden tehtävien kautta olen päässyt tutustumaan monien eri alojen opiskelijoihin ja luonut hyviä yhteyksiä opettajistoon ja opiskelijakuntaan. Olen päässyt verkostoitumaan hyvin ja olen näiden tehtävien kautta saanut myös sellaista kokemusta, josta uskon olevan todella paljon hyötyä myös valtuustossa toimimiseen. Ennen kaikkea kiinnostus koulun ja opiskelijoiden asioita kohtaan sekä halu vaikuttaa ovat saaneet minut lähtemään mukaan näihin tehtäviin. Se sama halu ja kiinnostus ajaa minua tällä hetkellä Tamkoa kohti!

 

Noniin, eiköhän siinä ollut jo tarpeeksi niitä katteettomia lupauksia. Yksi ihminen ei voi kerralla muuttaa kaikkea, mutta ääntään saa paremmin kuuluviin Tamkon pipo päässä! 🙂

 

Vaikka kyse onkin koko AMK:n opiskelijakunnasta alaan katsomatta, olisi mukava saada valtuustoon myös sosiaalialan näkemystä. Älkää siis jättäkö ääniänne käyttämättä, vaan vaikuttakaa! Ja tulkaa nykimään hihasta käytävillä.

– Heidi