Tamkin sosionomiopiskelijat tyrmäävät hallituksen leikkaukset palkansaajille

Sopu ry toteutti Tamkin sosionomiopiskelijoille kyselyn joka koski Suomen hallituksen aikomuksia leikata etuja palkansaajilta. Opiskelijat tyrmäävät hallituksen leikkaukset. Vastaajat korostavat, että hallituksen ehdottamat leikkaukset vaikuttavat erityisesti sosiaalialan työntekijöihin ja pienipalkkaisiin työntekijöihin, joten niitä ei missään nimessä voida hyväksyä!

” Säästöt kohdistuvat pienituloisiin ja vuorotyötä tekeviin kuormittaen entisestään sosiaali ja terveydenhuolto henkilöstön työkenttää.” – Eräs vastaajista
Vaihtoehtona nyt suunnitelluille leikkauksille useat vastaajat esittävät lomarahojen leikkaamista. Perusteluna esitetään, että se kohtelisi tasapuolisemmin kaikkia palkansaajia. Nykyiset muutokset kohdistuvat kohtuuttomasti pienipalkkaisiin naisvaltaisiin aloihin ja vuorotyötä tekeviin aloihin.
Vastaajat penäävät myös päättäjien, johtajien ja muuten hyvätuloisten ottamista mukaan talkoisiin.

 Sipilän hallituksen ajatusmaailma, että köyhiä kepillä hakkaamalla syntyisi hyviä tuloksia, on tunkkainen tuulahdus jostain sadan vuoden takaisen teollistuvan maailman tehtaanpiipuista. Muutenkin esitetyt toimenpiteet ottavat eniten pienipalkkaisilta naisilta, vuorotyöläisiltä sekä kaikilta raskasta hälytystyötä tekeviltä, kuten rivipoliiseilta, rikkaiden päästessä taas kerran paljon vähemmällä.– Eräs vastaajista

Ensimmäisen sairauspäivän muuttaminen palkattomaksi jakaa kommentin jättäneitä. Osa näkee sen terveysriskinä, joka kannustaa tulemaan sairaana töihin ja osan mielestä se on hyväksyttävä uudistus, joka voi vähentää peruustettomia poissaoloja. Myös julkisen sektorin lomien leikkaaminen jakoi mielipiteitä vastauksissa.

 Näistä leikkauksista on luultavasti pitkällä tähtäimellä enemmän haittaa kuin hyötyä.

 – Eräs vastaajista

Kyselyyn vastasi n. 7,6% Tamkin sosionomiopiskelijoista. Kysely toteutettiin sähköpostitse aikavälillä 15.9.-17.9.2015. Hallituksen leikkauksia kannattaa 12% vastaajista, vastustaa 82% vastaajista ja 6% vastaajista ei osannut sanoa kantaansa. Kyselyn virhemarginaalia ei ole laskettu.