Eduskuntavaalit ja ehdokkaat

Keskustelu maahanmuutosta on ollut jo pitkään kuuma aihe uutisissa, sekä sosiaalisessa mediassa. Näin vaalien alla keskustelu maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta sekä pakolaisuudesta on erityisen vilkasta, mutta oikean termistön käyttö on usein puutteellista ja mielipiteet eivät aina pohjaudu faktatietoon.

Kävimme haastattelemassa Tampereen Keskustorin vaalikojuilla eri puolueiden edustajia aiheesta testataksemme, kuinka hyvin heillä on perustermistö hallussa. Keskustan edustajia emme tavoittaneet. Puolueiden edustajia pyydettiin vastamaan väittämiin maahanmuutosta, ja sen jälkeen pyysimme heitä määrittelemään aiheeseen liittyvää termistöä. Näin eri puolueiden edustajat vastasivat:

Maahanmuuttajat saavat enemmän sosiaalietuuksia kantasuomalaisiin verrattuna.

SDP: Ei, uskomus joka ei pidä paikkaansa.

Kokoomus: Riippuu, lasketaanko kotouttamisvaihe. Ei muuten.

Kristillisdemokraatit: Perusturva kaikille sama. Samat kuin suomalaiset peruslähtökohdiltaan. Maahanmuuttoon liittyy omia tukia.

Vasemmisto: Eivät.

Perussuomalaiset: Kyllä. Ei aina, mutta tapauskohtaisesti.

Vihreät: Eivät saa.

Sitoutumattomat: Saavat.

Piraattipuolue: Eeei…

Väittämää ei voi sanoa oikeaksi tai vääräksi, koska se on sidonnainen oleskeluluvan tyyppiin. Kotouttamisvaiheessa esimerkiksi pakolainen tarvitsee erityisen paljon tukea.  Sosiaali –ja terveysministeriö toteaa asiaan liittyen näin: ”Maahanmuuttajan oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin riippuu hänen oleskelulupansa luonteesta. Henkilöllä, jolla on Suomessa vakituinen asuinkunta, on oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin kansalaisuudesta riippumatta. Välttämätön toimeentulo turvataan kaikille sitä tarvitseville maahanmuuttajille. Kiireellistä sairaanhoitoa on annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta.”

Maahanmuuttajat tekevät enemmän rikoksia kuin kantasuomalaiset.

SDP: Ei. Perussuomalaisten ajatuksia, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa.

Kokoomus: Kyllä minulla on sellainen käsitys.

Kristillisdemokraatit: Ei ihan pidä paikkaansa. On ryhmiä, joiden sisällä tehdään enemmän. Ei osaa sanoa tarkkaa lukua.

Vasemmisto: Eivät. Media tuo esiin enemmän maahanmuuttajia. Pistää silmään.

Perussuomalaiset: Kyllä, vaihtelee tulomaasta riippuen.

Vihreät: En tiedä tilastoja, mutta epäilen, että ei. Turistilähtöistä, venäläiset ja virolaiset tekevät.

Sitoutumattomat: Tekevät.

Piraattipuolue: Ei kyllä.

Maahanmuuttajat tekevät väkilukuun suhteutettuna hieman enemmän rikoksia kuin kantaväestö. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, maahanmuuttajien rikoksista ovat nimenomaan nuorten miesten tekemää rikollisuutta, ja vanhemmassa ikäpolvessa rikollisuus on kantaväestöä vähäisempää. Myös media uutisoi helpommin ulkomaalaistaustaisten tekemistä rikoksista, antaen usein vääristyneen mielikuvan rikollisuuden yleisyydestä. Tilastokeskuksen sivuilla lukee seuraavasti: ”Väkilukuun suhteutettuna maassa asuville ulkomaalaisille kertyi viime vuonna rangaistuksia tuomioista 1,6 ja rangaistusmääräyksistä 1,3 kertaa enemmän kuin suomalaisille. Suomessa asuvat 15 vuotta täyttäneet ulkomaiden kansalaiset ovat ikärakenteeltaan huomattavasti nuorempia kuin muu väestö. Heidän keski-ikänsä oli 38,6 vuotta, mutta suomalaisten 48,3 vuotta. Miehiä ulkomaiden kansalaisista oli 53, suomalaisista 49 prosenttia.”

Maahanmuuttajat eivät halua tehdä töitä.

SDP: Ei, ongelmana on maahanmuuttajien vaikea työllistyminen.

Kokoomus: Absurdi väittämä.

Kristillisdemokraatit: Haluaa ja ei halua. Ihmisiä on erilaisia, riippuu yksilöistä.

Vasemmisto: Haluaa.

Perussuomalaiset: Vaihtelee. Tilastolliset selitykset.

Vihreät: Väärin. Haluavat.

Sitoutumattomat: On sellaisia, jotka haluavat.

Piraattipuolue: Ei. Vaihtelee, tekee jos saa.

Väittämä on virheellinen, koska työllistymistilannetta hankaloittavat useat eri tekijät. Helsingin sanomien mukaan ulkomaalaisten työllistymistä Suomessa vaikeuttavat suhdanteen lisäksi useat tekijät, kuten koulutuksen, kokemuksen ja kielitaidon puute. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vieraskielisten työttömyys oli vuonna 2012 yli 22 prosenttia.

Turvapaikanhakijat tulevat Suomeen helpon elämän ja hyvien etuuksien vuoksi.

SDP: Ei, työllistyminen vaikeaa. Helpommalla pääsisi muualla.

Kokoomus: Ei, epäeettinen väittämä.

Kristillisdemokraatit: Suomeen ei pääse pelkästään sen perusteella. Järjestelmän on toimittava.

Vasemmisto: Eivät ainakaan heti.

Perussuomalaiset: Vaihtelee. Osa tulee.

Vihreät: Ei.

Sitoutumattomat: Eivät turvapaikanhakijat. Joukossa voi olla elintasopakolaisia.

Piraattipuolue: Ei. Eiköhän ne oo lähteny kotimaasta niitten olojen takia.

Väittämä on virheellinen. Infopankin mukaan Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikan hakija ei siis ole pakolainen. Jos turvapaikanhakijalle myönnetään pakolaisen asema tai oleskelulupa suojelun tarpeen perusteella tai jollain muulla perusteella, hän saa jäädä Suomeen.

Maahanmuuttajien kotouttamiseen käytetään liikaa rahaa.

SDP: Ei käytetä, pitäisi käyttää enemmän. Kielikursseille vaikeaa päästä, ei saa tarvitsemaansa kielikoulutusta.

Kokoomus: Ei liikaa. Pitäisi kohdentaa paremmin, joustavammat rakenteet.

Kristillisdemokraatit: Pitää käyttää sellainen määrä, että päästään tavoitteeseen eli eivät tule hyvän elämän perässä, vaan tekevät oman osuutensa.

Vasemmisto: Ei käytetä, voisi lisätä. Kotouttaminen on tärkeintä.

Perussuomalaiset: Kotouttaminen ei onnistu. Meillä ei ole ollut tarpeellisia resursseja kotouttaa.

Vihreät: Pitäisi käyttää lisää. Auttaa moniin ongelmiin, kuten kieli.

Sitoutumattomat: En tiedä. Kotouttaminen on tärkeä osa, mutta en muista summia, onko ne suhteettoman suuria.

Piraattipuolue: Enemmän vois käyttää.

Kotoutuminen tarkoittaa sitä, että maahanmuuttaja sopeutuu suomalaiseen yhteiskuntaan ja omaksuu uusia tietoja, taitoja ja toimintatapoja, jotka auttavat häntä osallistumaan aktiivisesti uuden kotimaansa elämänmenoon. Toiset maahanmuuttajista kotoutuvat helposti, toiset tarvitsevat sopeutumiseen enemmän aikaa ja tukipalveluita eli kotouttamistoimia. Suomen tai ruotsin kielen taito ja tieto suomalaisesta yhteiskunnasta ovat kotoutumisen tärkeitä edellytyksiä. Kotouttaminen on osa monen viranomaisen työtä valtiolla ja kunnissa. Viranomaisten kotouttamistoimien tavoite on, että Suomeen muuttanut henkilö tuntee yhteiskunnalliset oikeutensa ja velvollisuutensa ja tuntee olevansa suomalaisen yhteiskunnan tervetullut jäsen. Maahanmuuttaja saattaa joutua jonottamaan pääkaupunkiseudulla kotouttamiskoulutusta jopa 8 kuukautta, mikä kertoo siitä että rahoitusta edelleen liian vähän, vaikka sitä onkin viime vuosina lisätty.

Määrittele maahanmuuttaja.

SDP: Ihminen, joka muuttaa Suomeen töihin, koulutuksen, vainon tai muun syyn vuoksi.

Kokoomus: Ulkomaalaista syntyperää, asuu Suomessa vakituisesti.

Kristillisdemokraatit: Toisen maan kansalainen, joka saa statuksen, kun ilmoittautuu maahanmuuttojärjestelmän kautta. On esim. työperäistä maahanmuuttoa ja pakolaisia.

Vasemmisto: Työn perässä, opiskelemaan. Ihan esim. Ruotsista.

Perussuomalaiset: Pidemmäksi aikaa Suomeen asettuva ulkomaalaistaustainen henkilö.

Vihreät: Ihminen, joka on muuttanut maahan. Työ, opiskelu.

Sitoutumattomat: Pakolainen ja työhön tuleva.

Piraattipuolue: Ihminen, mikä tulee toisesta maasta syystä tai toisesta.

Punainen Risti määrittelee termin näin: Maahanmuuttaja tarkoittaa maasta toiseen muuttavaa henkilöä. Se on yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan työn, opiskelun tai perheen vuoksi maasta toiseen liikkuvia henkilöitä sekä pakolaisia ja siirtolaisia. Arkikielessä termiä käytetään myös alkuperäisestä määritelmästä poikkeavasti puhuttaessa toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajista, vaikka he olisivatkin syntyneet asuinmaassaan.

Määrittele turvapaikanhakija.

SDP: Ihminen, joka etsii turvaa, kun omassa kotimaassa vainotaan.

Kokoomus: Pakottavasta syystä Suomeen tullut, hakee turvapaikkaa.

Kristillisdemokraatit: Konkreettinen tilanne, jossa ihmistä uhataan omassa maassa. Yksittäisiä tapauksia.

Vasemmisto: Turvapaikanhakija tarvitsee turvaa, uhattuna kotimaassa.

Perussuomalaiset: Maahanmuuttaja, joka lähtenyt vaarallisten olojen takia.

Vihreät: Kriisin keskeltä tullut.

Sitoutumattomat: Pakolainen.

Piraattipuolue: Hakee turvapaikkaa toisesta maasta, jos kotimaassa olot on semmoset, sodat yms.

Punainen Risti määrittelee termin näin: Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee kansainvälistä suojelua tai oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakijalle voidaan myöntää pakolaisstatus, mikäli hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan. Oleskelulupa voidaan myöntää toissijaisen suojelun, humanitaarisen suojelun tai yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella, kun turvapaikan hakijaa uhkaa epäinhimillinen kohtelu kotimaassaan, kotiinpaluu on aseellisen selkkauksen tai ympäristökatastrofin vuoksi mahdotonta, terveydentilan tai Suomessa syntyneiden siteiden sen edellyttäessä.

Määrittele pakolainen.

SDP: Muuttaa Suomeen pakolaisstatuksella, vähän sama kuin turvapaikanhakija.

Kokoomus: Humanitaarisen kriisin seurauksena Suomeen tullut henkilö.

Kristillisdemokraatit: Lähtee omasta maastaan uhattuna, maassa hirmutekoja.

Vasemmisto: Jostain leiristä siirretään Suomeen.

Perussuomalaiset: Pakolainen voi olla, jos ei ole turvapaikkaa.

Vihreät: Kriisi. Sota, luonnonkatastrofi.

Sitoutumattomat: Turvapaikanhakija.

Piraattipuolue: Kaikki linkittyy toisiinsa, pakolainen on niinku noi kaikki yhessä.

Punainen risti määrittelee termin näin: Pakolainen on henkilö, joka on oikeutettu kansainväliseen suojeluun kotimaansa ulkopuolella. Geneven vuoden 1951 pakolaissopimuksen ja sen vuoden 1967 pöytäkirjan määrittelemään pakolaisstatukseen on oikeutettu henkilö, jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnallisen ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella. Pakolaisstatuksen saanutta ei myöskään saa palauttaa maahan, jossa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan.